Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(24. 2. 1962)


Problém č. 140 – originál

Pavol Grobarčík, Trstená

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (7+8)Kontrolná notácia: b. Kb6, Vb4, Sh3, Sh8, Jc8, Jd7, Pc2 (7), č. Kd5, Sh6, Jb3, Jf7, Pa6, d4, e4, e6 (8), biely začne a dá mat 2. ťahom. Tretia prvotina tohto roku – a na uverejnenie čaká celá séria ďalších! Riešenie pošlite do 13 dní.

Riešenie problému č. 135 (Hýroš) z 20. januára: 1.Kg6 hrozí 2.J:g5+ Ke5 3.Jdf3 mat, 1...c:d4 2.J:g5+ Ke5 3.D:h2 mat, 1...Sf4 2.Dc2+ Ke3 3.De2 mat, 1...g4 2.De2+ Kf4 3.De5 mat. "Veľmi vtipná úloha, kde každý kameň je dokonale využitý a má svoju presnú funkciu" (A. Pericht). "Čierny si škodí blokovaním poľa" (M. Trubač). "Takú peknú trojťažku som už dávno neriešil" (P. Marczell).

Riešenie problému č. 136 (Duriš) z 27. januára: 1.Jf4 hrozí 2.Jc6 mat, 1...Ke5, Je5, e5, Dh1, Sg2 2.J:e2, Sf2, Jf5, J:e6, J:e2 mat. "Pekná súhra ľahkých figúr" (P. Króner). Viacerých riešiteľov zviedlo 1.Jc3? Dh1!


Ešte o A. Pongráczovi

V rubrike z 29. júla 1961 sme uverejnili niekoľko poznámok o prvom slovenskom šachovom skladateľovi Arnoldovi Pongráczovi, žiaľ, nie bez chýb. Na základe hodnoverných prameňov, najmä však údajov, ktoré nám láskavo poskytol Arnoldov vnuk, bratislavčan Mikuláš Pongrácz, v krátkosti doplňujeme, resp. opravujeme pôvodný článoček.

* Arnold Pongrácz sa narodil 18. júla 1810 v Nededzi (na východ od Žiliny), kde žil asi do r. 1850, kedy bol vymenovaný za okresného hajtmana v Balasagyarmate. Približne v rokoch 1855–56 žil v Bratislave ako úradník a potom až do smrti 7. júla 1890 v Trnave, kde je aj pochovaný. Ovládal slovenčinu, maďarčinu a niekoľko svetových jazykov. Svoje skladby uverejňoval pod pseudonymom "Einsiedler von Tyrnau" (Trnavský pustovník), hlavne v nemeckých časopisoch. Z jeho 8 detí sa venoval šachovým problémom iba Július, padol však mladý v bojoch pri Hradci Královom.

Z histórie rodiny Pongráczovcov sú známe mnohé ďalšie podrobnosti, žiaľ, z problémovej tvorby Arnolda Pongrácza máme k dispozícii iba niekoľko skladieb. Bude treba vynaložiť ešte veľa práce, kým si o profile prvého slovenského šachového skladateľa urobíme dokonalý obraz.


Vzad <<  >> Vpred