Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(17. 3. 1962)


Problém č. 145 – originál

Anton Fulla, Ostrava

Mat 2. ťahom (11+8)


Problém č. 146 – originál

Juraj Brabec, Bratislava

Mat 2. ťahom (11+6)Kontrolná notácia: 145: b. Ka6, Dg6, Vd1, Vd8, Sc1, Sd7, Jd3, Jf7, Pb2, b3, c4 (11), č. Kd4, Vf1, Vg2, Sh4, Sh7, Pc6, c7, e3 (8), biely začne a dá mat 2. ťahom. 146: b. Kf2, Dd8, Va3, Ve2, Sc5, Sd7, Jb1, Je4, Pa6, b4, c4 (11), č. Kd3, Vd4, Jb3, Pa4, d5, f6 (6), biely začne a dá mat 2. ťahom. Č. 145 od bývalého Ružomberčana patri k úlohám, kde akýkoľvek komentár by bol skôr na škodu. Pri druhej dvojťažke už musíme upozorniť na tematické zvodnosti 1.Sb5? a 1.D:f6?, po ktorých vychádzajú hry spríbuznené zaujímavým spôsobom s variantmi po správnom úvodníku. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie.

Riešenie problému č. 139 (Kaďourek) zo 17. februára: 1.Jd6! hrozí 2.Jf5+ Ke5 3.Sd6 mat (aj 2.Jc4), 1...Kc5 2.Je6+ Kc6 3.Sb5 mat, 1...Ke3 (Ke5) 2.Jf5+ Kf4 3.Jg6 mat, 1...Je3 2.Jb5+ Ke5 3.Sd6 mat. "Pekná trojťažka s troma čistými matmi" (M. Trubač). "Majstrovsky zladení jazdci so strelcami" (G. Pekár). "Nádherný úvodník s voľnými poľami" (M. Gömöri).

Riešenie problému č. 140 (Grobarčík) z 24. februára: 1.Sf1 hrozí 2.Sc4 mat, 1...Jd6, Je5, d3, e3, Jd2 (Ja5) 2.Je7, Jf6, c4, Sg2, V:d4 mat. "Pekná dvojťažka, bohatá na varianty" (P. Nerer). "Dobre spracovaná obsažná prvotina (M. Urbanec). "Lahodná a zdarilá dvojťažka" (inž. V. Zalčík). "Pekné maty jazdcami. Diagram s takými chybami som už dávno nevidel." (J. Lukáč)


Vzad <<  >> Vpred