Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(21. 10. 1961)


Problém č. 115 – originál

Alois Johandl

Wien, Rakúsko

Mat 2. ťahom (10+9)Kontrolná notácia: b. Ka1, Da6, Vb3, Vh5, Sf1, Sh2, Jg4, Jh1, Pe3, g5 (10), č. Kf3, De8, Sg8, Jf6, Pa5, c4, d7, e4, f5 (9), biely začne a dá mat 2. ťahom. V čom je hlavná myšlienka úlohy? Riešenie pošlite do 13 dní.

Riešenie problému č. 109 (Tiškov) z 23. septembra: Intencia 1.Ve1, vedľajšie riešenie 1.Ve2 (maximálne 4 body).

Riešenie problému č. 110 (Hildebrand) z 23. septembra: Na každý ťah čierneho zo základného postavenia je pripravené matové pokračovanie: 1...h6, h5, h:g6, 2.Kh5, Kh4, K:g6 s ďalším 3.D:b7 mat, po tempovom úvodníku 1.Kg4! sa zmení pokračovanie po 1...h:g6 2.Kg5 atď. "Veľmi pekný problém s nenápadným úvodníkom" (J. Finka). "Biely na ťahu v trojťažke. Jednoduchá, ale pôsobivá a vtipná úloha" (L. Salai). "Pekná tempovka" (K. Olejník).

Riešenie problému č. 111 (Beszczyński) z 30. septembra: zdanlivé hry 1...Kd5, Sd4, Jd4 2.Sf3, D:b7, Jc3 mat, 1.c4 hrozí 2.De3 mat, 1...Kd3, Sd4, Jd4 2.Sf5, Dg6, Jc5 mat. "Pekná, hodnotná úloha" (F. Urbanec). "Veľmi pekná zámena matov" (V. Jurík), "Krásna úloha, len škoda, že nie je v mereditke" (M. Gömöri). "Veľmi harmonická úloha" (K. Mlynka).

Riešenie problému č. 112 (Speckmann) z 30. septembra: 1.Sh1! Kf1 2.Jd4 Ke1 (Kg1) 3.Jf3+ Kf1 4.Sg2 mat, 3...Kh1 4.Vh2 mat, 2...b3 3.Sg2+ Ke1 (Kg1) 4.Jf3 mat. "Skvelá logická kombinácia. Strelec ide na h1, aby mu na f3 nezavádzal jazdec" (I. Garaj). "Vtipná, ale pomerne ľahká štvorťažka" (J. Zlatinský). "Šachová perlička, krajšia uzávierka tretieho štvrťroka neexistuje" (J. Slivka).

Výsledok riešiteľskej súťaže júl–september 1961 uverejníme v nasledujúcej rubrike.


Vzad <<  >> Vpred