Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(11. 11. 1961)


Problém č. 119 – originál

Lörinc Bata

Fonyód, Maďarsko

Mat 2. ťahom (8+7)


Problém č. 120 – originál

Filipp S. Bondarenko

Dnepropetrovsk, SSSR

Mat 8. ťahom (5+4)Kontrolná notácia: 119: b. Ka2, De2, Va7, Vh8, Sg7, Sh3, Jb7, Je6 (8), č. Ke7, Dh5, Va8, Sa5, Jb2, Jg5, Pd6 (7), biely začne a dá mat 2. ťahom. 120: b. Ka1, Va2, Pa3, e5, f2 (5), č. Kc1, Pa4, e6, e7 (4), biely začrie a dá mat najneskôr 8. ťahom. – Dvojťažka (2 body) dá tentoraz asi viac práce ako jednoduchá osemťažka (4 body). Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie.

Riešenie problému č. 113 (Bosák) zo 7. októbra: 1.Ke4? hrozí 2.D:d2 mat, 1...D:c2+, Kc1, Dc1 2.Jd3, D:d2, e3 mat, ale po 1...g5! matu niet, preto jedine 1.Kd3! hrozí 2.Jg2 mat, 1...D:c2+, Kc1 2.J:c2, Jg2 mat a najzaujímavejšie varianty 1...d:e1J+, d:e1D 2.Kc3, e4 mat. "Pekne zvodnosti v podobe iných odstupov bieleho kráľa" (J. Krúteľ). "Krásna dvojťažka s nečakaným úvodníkom" (I. Klučka), "Veľmi vtipná úloha" (J. Slivka).

Riešenie problému č. 114 (Bistika) zo 14. októbra: Intencia 1.J:d7 hrozí 2.J:f8 mat, 1...Sc7, Je6, J:d7 2.Sc5, Vd5, f8D mat, ale aj vedľajšie riešenie 1.Vc8 (maximálne 4 body). Úlohu možno opraviť vymenením Jg2 za č. Pc2 (navrhol M. Sečkár).

K problému č. 102. Ako nám oznámili súdruhovia J. Ďurka z Ružomberka a A. Jandušík zo Svitu, úloha č. 102 (M. Svocák) z 12. augusta 1961 je úplne totožná s úlohou anglického skladateľa F. Healeyho z r. 1857 (I. cena na Manchesterskom turnaji). Ide tu teda o zjavný plagiát. O vyvodenie príslušných dôsledkov z tohto prípadu sme požiadali SV ČSTV.


Vzad <<  >> Vpred