Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(19. 8. 1961)


Problém č. 103 – originál

Inž. Ivan Tatranský, Bratislava

Mat 2. ťahom (10+10)Kontrolná notácia: b. Kh8, Db4, Vf4, Vg6, Sa8, Sg1, Jd8, Je3, Pb3, g4 (10), č. Ke5, Vf1, Vf2, Sa4, Se1, Jb7, Jh3, Pc3, d5, e4 (10), biely začne a dá mat 2. ťahom. Nezabudnite si všimnúť, že na ťahy čierneho pred úvodníkom 1...V:f4 a 1...J:f4 sú pripravené matové pokračovania. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese.

Dokončenie výsledku riešiteľskej súťaže z minulej rubriky: Menej ako tri problémy rozriešili: V. Bíly, L. Bédi, L. Bležák, S. Borek, J. Dujka, J. Detvay, K. Drahno, P. Filippi, M. Gömöri, inž. A. Henek, A. Hudec, A. Kulla, K. Kozák, S. Krošlák, Ľ. Lešňanský, G. Mlinarič, V. Moravčík, E. Mojto, B. Novotný, R. Pšenčík, V. Paulen, M. Škarupa, V. Šiška, J. Vacula, M. Žemla, M. Kudláček, J. Činčura, F. Mego, Š. Burkuš, J. Bol.

Okrem prvých desiatich riešiteľov (viď minulú rubriku) vyhrávajú ceny (na základe žrebovania, ale s vylúčením tých riešiteľov, ktorí vyhrali v predchádzajúcich súťažiach, resp. rozriešili menej ako tri problémy): Anton Gádoši, Pavol Chmelár, Šachový krúžok I. žiackeho domova z Ružomberka, Jozef Stachovič a Stanislav Zábojník.

Prípadné námietky proti výsledku riešiteľskej súťaže pošlite do 4 dní na adresu redakcie.


Zo šachovej terminológie

Tempo: 1. Jednotka času zodpovedajúca jednému ťahu. 2. Nevýhoda z ťahu (v problémovom šachu).

Tempovka: Problém, v ktorom sa po úvodníku dostáva čierny do nevýhody z ťahu.

Hrozba: Ťah alebo séria ťahov, ktorá by viedla k cieľu, keby súper nebol na ťahu.

Obrana: Ťah, alebo séria ťahov, znemožňujúca hrozbu. 2. Pri tempovkách každý ťah čierneho.

Variant: Séria ťahov charakterizovaných spoločnou myšlienkou. V problémoch: Séria ťahov začínajúcich sa obranou po prvom ťahu.

Subvariant: Séria ťahov začínajúcich sa obranou po druhom alebo ďalšom ťahu bieleho.


Vzad <<  >> Vpred