Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(23. 9. 1995)


Problém č. 1452

Anton Bidleň, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (4+6)


Problém č. 1453

Anton Bidleň, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (11+10)Kontrolná notácia: 1452: b. Kf5, Df4, Vc8, Pe5 (4), č. Kd5, Sa1, Sh1, Pd4, e4, f7 (6) – mat 2. ťahom, 1453: b. Kg1, Dh5, Vb3, Sc2, Sc7, Jd6, Jg8, Pa2, a6, b4, h6 (11), č. Ke3, Sc3, Jb1, Pa3, a7, b2, e4, e6, f5, h7 (10) – mat 3. ťahom.

V dvojťahovej mereditke č. 1452 nájdete spracovanú tému pokusov. Trojťažka č. 1453 je núdzovka, a preto za absenciu jednej obrany budeme za trest strhávať jeden bod.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 1435 (Lehen a Taraba) z 22. júla 1995. 1.Vc8 hr. 2.Sc6+ (A) K:c6 3.V:d6 (B) mat, 1...V:g5 2.V:d6+ (B) c:d6 3.S:c4 (C) mat, 1...D:g5 2.S:c4+ (C) K:c4 3.J:b6 (D) mat, 1...Dd3 2.J:b6+ (D) c:b6 3.Sc6 (A) mat. Okrem cyklu AB–BC–CD–DA (čo je vždy vynikajúci výkon) zaujme naviac kvalita zaujímavých škodlivých motívov – väzby a otvárania línií (B. Moravčík, Banská Bystrica). Kolotoč druhých a tretích ťahov (Ing. J. Karel, Praha). Vydarená skladba s osobitným obsahom a nie najľahším riešením (A. Kalita, Bratislava). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Milan Huba ml., Oravská Poruba – Diel 233, 027 54 Veličná.

Riešenie problému č. 1436 (Mackenzie) z 29. júla 1995. Nejde 1.Dc3? V:e4! Rieši 1.Vc4 tempo, 1...V:c1, Ve2, Ve3, V:e4, J~, Je3!, S:g7, g3 2.Sc2, J:e2, Sc3, Sd4, Dg3, Jd3, S:g7, Df3 mat. Z viacerých strategických motívov najviac zaujme zmnoženie umožnenia batériového matu so súčasným prerušením inej bielej línie zásluhou využitia škodlivého motívu blokovania poľa – ani keby išlo o úlohu z tematického turnaja (B. Moravčík, Banská Bystrica). Na vtedajšiu dobu vynikajúca úloha, aj dnes je to riešiteľská lahôdka (Ing. J. Karel, Praha). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane doc. RNDr. Stanislav Vokál, CSc., Floriánska 6, 040 01 Košice.

Riešenie problému č. 1437 (Mackenzie) z 29. júla 1995. 1.Dh3 hr. 2.Df5 Ke3 3.Jg4 mat, 1...g4 2.Dh6! K:c5 3.Jd7 mat (modelový) a ešte tri takéto maty: 1...f2 2.D:g3! K:c5 3.Jd7 mat, 1...K:c5 2.Jd7+ K:d6 3.Se5 mat, 1...Ke3 2.Jd5+ K:e4 3.Dh7 mat. Úloha bola nakoniec zo súťaže vylúčená (viď. České listy šachové 1899, č. 4, str. 49) pre autoplagiátstvo (Ing. J. Karel, Praha). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Matej Kuráň, Prídavky 1, 031 01 Liptovský Mikuláš.


Vzad <<  >> Vpred