Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(16. 9. 1995)


Problém č. 1450

Emil Klemanič, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (7+12)


Problém č. 1451

Miroslav Brada, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (10+7)Kontrolná notácia: 1450: b. Kd8, Dh3, Vd6, Vf6, Sh8, Je1, Pc3 (7), č. Ke5, Dd1, Ve4, Vg4, Sh1, Pb3, d3, d5, e2, f7, g5, h6 (12) – mat 2. ťahom, 1451: b. Kd7, Dg6, Vc1, Ve1, Sb4, Sf1, Jb2, Jd8, Pf2, f7 (10), č. Kd4, Vf3, Jd2, Pb5, b6, f6, g7 (7) – mat 2. ťahom.

Mgr. Emil Klemanič (nar. 18. 6. 1967) zo Spišskej Novej Vsi pracuje v č. 1450 so zdanlivými hrami 1...Vg~, Vgf4!, s dvojitou tematickou hrozbou vo zvodnosti (Rudenkovova téma), ale aj s troma hrozbovými paradoxami. Mladý Zvolenčan Miroslav Brada (nar. 6. 8. 1975) sa v č. 1451 pokúša o modernu v podobe dvoch tematických zvodností, ktorých hrozby sa v riešení objavia aj ako maty.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 1433 (Goldschmeding) z 15. júla 1995. Zdanlivé hry 1...Jd3, Je4(c4), f6, Ve6 2.Df3, D:e4, J5e6, J:h3 mat. Nejde 1.Dd5? Va5! Rieši 1.Dc5 hr. 2.De5 mat, 1...Jd3, Je4(c4), f6, Ve6, Va5 2.Vf3, Df5, J7e6, Jh5, De1 mat. Majstrovské zámeny matov v značne rozptýlenom postavení (A. Kalita Bratislava). Zámena štyroch matov v klasickom šate s antiduálmi pri využití povinnosti kryť, alebo zmeny krytia niektorých polí matovej siete (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Pavol Kolek, Rozkvet 2010/26, 017 01 Považská Bystrica.

Riešenie problému č. 1434 (Lehen) z 22. júla 1995. Zvodnosť 1.Jd4? hr. 2.Jf2 mat, 1...Vf3 2.g:f3 mat, viazne na 1...Ve3! Zvodnosť 1.Sd4? hr. 2.Jf2 mat, 1...Ve3 2.D:e3 mat, viazne na 1...Vf3! Zvodnosť 1.Sc3? hr. 2.Jg3 mat, 1...Vg7 2.Ve5 mat, viazne na 1...Se3! Zvodnosť 1.Vc3? hr. 2.Jg3 mat, 1...Se3 2.D:e3 mat, viazne na 1...Vg7! Rieši 1.Vf8 hr. 2.Vf4 mat, 1...Ve3, Se3 2.Jf2, Jg3 mat (1...Vf3, Vf7, Sc7 2.g:f3, Ve5, Jf2 mat). Výborná dvojťažka s mnohými peknými a zaujímavými hrami (A. Kalita, Bratislava). Dombrovskis v kombinácii s Grimshawom, pričom ďalšie obrany v jednotlivých fázach si ani netreba všímať, aby dojem bol intenzívny (B. Moravčík, Banská Bystrica). Skladba si zaslúžila viac ako IV. cenu! Asi preto také nízke ocenenie, že skutočný obsah je chudobnejší, ako zvodnostný (Ing. J. Karel, Praha). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Ladislav Bachura, Ružová 50, 040 11 Košice.

* Stanislav Vokál z Košíc získal v poslednej dlhodobej riešiteľskej súťaži 79 bodov.


Vzad <<  >> Vpred