Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(01.-02. 1981)


Kompozičná galéria Milana Bednára

Z kompozičnej tvorby nášho člena Milana Bednára z Kurimy, najaktívnejšieho skladateľa šachových problémov v okrese, vyberáme 9 úloh, ktoré mal uverejnené v iných novinách a časopisoch; dokonca aj v zahraničí.Skladba č. 1

ŠU, jún 1979 (5390)

Mat 2. ťahom (11-12)


Skladba č. 2

ŠU, jún 1979 (5395)

Samomat 2. ťahom (7-12)Skladba č. 3

Východoslovenské noviny

26.10.1979 (792)

Pomocný mat 2. ťahom (3-3)

duplex


Skladba č. 4

Jiskra, Jihlava

4.1.1980 (96)

Mat 3. ťahom (5-4)

  

Skladba č. 5

ŠU, január 1980 (5541)

Mat 3. ťahom (7-7)


Skladba č. 6

Mat, Juhoslávia

január-február 1980 (2780)

Mat 2. ťahom (9-4)Skladba č. 7

Contromossa, Taliansko

16.9.1980

Mat 2. ťahom (8-4)


Skladba č. 8

Canadien Chess Chat

nov-dec 1980 (275)

Mat 4. ťahom (11-3)Skladba č. 9

Canadian Chess Chat

nov-dec 1980 (222)

Mat 2. ťahom (9-13)Riešenia úloh:

Skladba č. 1: 1.V:e2! (hrozí 2.Ve ľubovoľne mat), 1...c5, Vc2, f:e2 2.Ve5, Ve3, Df4 mat. Nová myšlienka s troma vyvráteniami obranných motívov spojená s Vladimirovou témou.

Skladba č. 2: 1.Dg5! (hrozí 2.D:g3+ K:g3, J2:g3, J4:g3 mat), 1...J:g5 2.Sg2+ S:g2 mat, 1...g2+ 2.D:g2+ S:g2 mat, 1...Vg4 2.D:g4+ K:g4 mat, 1...Se3 ľub. 2.J:f2+ J:f2 mat. Pomerne jednoduchá skladba.

Skladba č. 3: A: 1.d1V! Jd2 2.b1S Jb3 mat, B: 1.Ja3! b1D 2.Jc4 d1J mat. Zaujímavé je, že čierny pešiaci sa premenia na všetky možné figúry.

Skladba č. 4: 1.Jg3! tempo, 1...Ke6, Kd5, g6, g4 2.De7+, Dc5+, De3+, De7+. Skladba obsahuje 4 echové maty.

Skladba č. 5: 1.Dc7 tempo, 1...Vb3 2.Dc4+ "A" Kd6 3.Ve6 mat "C", 1...Vľub. 2.J:c3+ "B" Kd4 3.Ve4 mat "D", 1...Sb3 2.J:c3+ "B" Kd4 3.Ve4 mat "D", 1...S ľub. 2.Dc4+ "A" Kd6 3.Ve6 mat "C". Pravdepodobne prvé spracovanie starej Flemingovej témy v trojťažke.

Skladba č. 6: Zvodnosti 1.Sh5? Kh3! a 1.S:f5? K:f3!, 1.Vg7! tempo, 1...h3, e:f3, Kh3 "a", K:f3 "b" 2.Sh5, S:f5, S:f5 "B", Sh5 "A" mat. Spracovanie modernej Banného témy spojenej s dvoma trojfázovými zámenami matov.

Skladba č. 7: Zvodnosti 1.d3? d5!, 1.Sd5? e4!, 1.f3! (hrozí 2.Vd3, Ve4 mat), 1...d5, e4 2.Vd3, Ve4 mat. Cyklická zámena funkcií polí.

Skladba č. 8: 1.Ja5! tempo, 1...Kd4, Kf4 2.Sd2, Sf2 atď. Česká škola so 4 modelovými matmi s veľmi peknou tempovou hrou, ktorá by sa dala nazvať "prenasledovanie" čierneho kráľa do pripravenej pasce.

Skladba č. 9: Zvodnosti 1.Ve7? "A" (hrozí 2.Sc4 mat "B"), 1...S:c5 "c" 2.Jc7 mat "C", 1...Se5! "a", 1.Vc4? "B" (hrozí 2.Jc7 mat "C"), 1...Se5 "a" 2.Je7 mat "A", 1...Ve4! "b", 1.Sc7? "C" (hrozí 2.Je7 mat "A"), 1...Ve4 "b" 2.Sc4 "B" mat, 1...S:c5! "c", 1.Sb6! (hrozí 2.Jc7 mat), 1...Se5, Ve4, J:b5 2.Je7, Sc4, D:c6 mat. Táto dvojťažka je najlepšou autorovou skladbou. Obsahuje originálnu autorovu myšlienku a to cyklické striedanie funkcií polí. t. j. úvodník na poli "A", hrozba na poli "B" a tematický mat na poli "C" a to sa v druhej a tretej fáze cyklicky posunie. Pritom táto téma je spojená s Hanneliusovou témou, čím utvára dokonalú syntézu oboch tém. Práve od tejto témy si autor veľa sľubuje pre svoju budúcu tvorbu. Šachovým odborníkom sa téma páči a krátka budúcnosť ukáže, či sa autor ňou dokáže presadiť.


Vzad <<  >> Vpred