Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(10.5.2006)Skladba č. 355Oscar Bonivento

I. cena

L'Italia Scacchisticha 1970

Pomocný mat 4. ťahom (5-15)Kontrolná notácia: b. Kg5 Vb3 Pb2 f3 h4 (5), č. Ke3 Vd4 Ve4 Sd2 Sd3 Jf2 Jf6 Pb5 d6 e2 e6 f7 g2 g7 h5 (15), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr štvrtým ťahom.

Taliansky šachový skladateľ Oscar Bonivento (nar. 27. novembra 1914) je autorom okolo 180 skladieb rozličných druhov, z ktorých vyše 60 získalo vyznamenania na turnajoch. Bol redaktorom niekoľkých rubrík v rozličných časopisoch, autorom dvoch antológií talianskeho kompozičného šachu a napísal štyri knihy o významných talianskych šachových skladateľoch (Mari, Guidelli, Botacchi, Stocchi).

Riešenie šachovej skladby: 1.Va4 Vb4 2.V:h4 Vg4 3.Vd4 Vg3 4.Vhe4 f4 mat. Čierne veže "urobia priestor" bielej veži a svojimi návratmi umožnia dať mat.


Vzad <<  >> Vpred