Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(19. 2. 1958)


Riešenie úlohy č. 859 (Hartong). Úloha vzbudila veľký záujem riešiteľov: ich počet stúpol na 65! Všetkých nových srdečne vítame a prajeme im úspechy v našich súťažiach! – Ako písať riešenie? Akým spôsobom sa riešenie boduje? Také a podobné otázky nám dali viacerí z nových riešiteľov. Na každú otázku odpovieme, niekedy listom, ale radšej priamo v rubrike. Začneme hneď otázkou prvou. Riešenie treba písať asi takto (varianty pod sebou):

1.Dd4 tempo

1...c1D+ 2.Je1 mat

1...c1J 2.Db2 mat

1...Ja6~ 2.Db4 mat.

Premena c1S (a podobne c1V+) nemá osobitný obranný význam (v porovnaní s c1D+), preto ju netreba uvádzať a nevadí, že po nej môžu ísť dva maty (Je1 a Jb4). Dobre je však v riešení udať zaujímavú okolnosť, že po c1D+ (aj c1J) pred 1. ťahom bieleho ide mat D:c1! – a vôbec, že po všetkých ťahoch čierneho zo základnej pozície idú maty! – Pokiaľ majú riešitelia záujem o podrobné vysvetlenie rozličných otázok zo šachových úloh, upozorňujeme ich na nedávno vyšlú knihu B. Formánka, "353 šachových problémov".Úloha č. 863

Ladislav Bédi, Trnava

Autorova prvotina

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (7+5)Riešenia do 13 dní na adresu redakcie s poznámkou "ŠACH".


Vzad <<  >> Vpred