Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(26. 3. 1958)


Úloha č. 872

Vojko Bartolović, Juhoslávia

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (4+12)


Úloha č. 873

Miloš Libich, Litvínov

Originál pre Prácu

Mat 4. ťahom (5+9)Trojťažka, a v "Práci" zriedkavosť – štvorťažka, to sú posledné dve úlohy do štvrťročnej riešiteľskej súťaže (riešenia treba poslať do 13 dní na adresu redakcie). Riešiteľom prajeme úspešný finiš a tešíme sa na ich účasť v ďalšej súťaži, ktorú vypíšeme asi o 3 týždne.


Riešenia úloh

Č. 862 (Jaroslavcev): 1.Sa7 hr. 2.Ve5+, 1...J3d5 2.Vc3! Jb6 3.Ve3, 1...J7d5 2...Vc7! Jb6 3.V:e7, 1...Sd5+ 2.V:d5 atď. Prenasledovanie jazdca vežou vo dvoch variantoch.

Č. 863 (Bédi): 1.Sg4 hr. 2.S:e6, 1...Sh3, S:c4+, Ve7, V:b6+, e3 2.Je3, b:c4, Vd6, Ja:b6, Sf3. Na začiatok skutočne pekné, najmä analógia v ťahoch Vb7 a Sf1.

Č. 864 (Kratochvíl): 1.Ve8 hr. 2.Sc8, 1...D:f7, Dd8, D:e8, Jd6 2.Jf6, e6, f:e8D, J:c5.

Č. 865 (Havel): 1.Se3 hr. 2.Da6+ a 2.Sb6, 1...Jb4 2.Sb6 Kc6 3.V:g6, 1...Ke5 2.Da6 Ke4 3.Ve7, 1...Sa5 2.Dh2+ Kc6 3.Sd7. Zaujímavé echo – úloha sa veľmi páčila.

Večer šachových problémov. Druhé stretnutie bratislavských šachistov sa uskutoční v pondelok 31. marca 1958 o 19.15 hod. na Povereníctve spotrebného priemyslu, Stalinovo námestie 14 (ako je kino Slovan) v zasadacej sieni. O premenách pešiakov hovorí J. Bosák. Všetci záujemcovia o šachové úlohy sú vítaní!


Vzad <<  >> Vpred