Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(12. 2. 1958)


Šachistom do pozornosti

V rubrike z 31. januára sme priniesli správu o vypísaní turnaja v skladaní dvojťahových šachových úloh. Dnes sa zmienime o druhom turnaji, zameranom tiež najmä na tých slovenských šachistov, ktorí sa o šťastie na tomto zaujímavom poli ešte nepokúsili.

Bude treba vytvoriť úlohu "mat 3. ťahom" (biely začne a po akomkoľvek ťahu čierneho dá čiernemu kráľovi mat vo svojom treťom ťahu) s dvoma variantmi po obranách čierneho na tom istom poli. Čo to znamená?Siegfried Brehmer

Mat 3. ťahomNapr. v úlohe Siegfrieda Brehmera biely začne 1.Vg6 a hrozí po 2.V:f6! dať čiernemu kráľovi mat 3.Vf8. Proti tejto hrozbe má čierny dve obrany na tom istom poli: 1...Sd5 (2.V:f6? S:e6!) a 1...Jd5 (2.V:f6? J:f6!) a, prirodzene, po každej z obrán nasleduje iné matové pokračovanie: 1...Sd5 2.Sd8 a už niet obrany proti 3.S:f6 mat a 1...Jd5 2.Jd8 a 3.Jf7 mat. V tejto úlohe je zaujímavé ešte to, že aj biele figúry idú v druhých ťahoch na to isté pole (d8), čo sa, pravda, v uvedenom turnaji nepožaduje.

Účastníci turnaja budú mať úplnú voľnosť vo voľbe spôsobu, akým biely donúti čierneho k obranám na tom istom poli. Pritom to môže byť aj obrana kráľom, prípadne rozličné premeny čierneho pešiaka na jednom poli (prvého radu); nevylučuje sa ani spracovanie v tempovej forme (keď sa po 1. ťahu dostáva čierny do nevýhody ťahu).

Téma turnaja teda znie: dva rozličné matové pokračovania po dvoch rozličných odpovediach čierneho (na prvý ťah bieleho) na tom istom poli.

Úlohy (každý autor môže vytvoriť ľubovoľný počet úloh na uvedenú tému) treba poslať najneskôr 31. mája 1958 na adresu SÚV ČSTV, Bratislava, Stalingradská č. 1, s poznámkou "Problémová súťaž". Rozhodcom je Alexander Pituk (Banská Štiavnica). Za najlepšie úlohy získajú účastníci knižné ceny a postúpia do dvojdennej finálovej súťaže, ktorá sa uskutoční v druhej polovici r. 1958 v Bratislave (presnejšie údaje uverejníme neskôr).

Súťaž odporúčame najmä našim riešiteľom!


* * *

Aj dnešná úloha na diagrame, ktorá patrí do našej riešiteľskej súťaže, obsahuje tému uvedeného turnaja. Je to trojťažka s hrou čiernych kameňov na tom istom poli (dokonca troch!) – tým poľom je zhodou okolnosti zase d5. (Aj úloha z minulého týždňa – Formánek, č. 861 – spracúva danú tému – na poli g6).Úloha č. 862

Arkadij Ivanovič Jaroslavcev

Šachmatnaja zadača 1951

Mat 3. ťahom (8+7)Riešenie úlohy pošlite do 13 dní na adresu redakcie "Práca" s poznámkou "ŠACH".


Vzad <<  >> Vpred