Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(1. 3. 1984)


Problém č. 78

Ferenc Böhm

Journal Portuguesa 1932

Mat 2. ťahom (11–9)Kontrolná notácia: b. Kc1, Dc2, Vc8, Ve3, Je1, Jg4, Sf5, Sg7, Pb3, b4, f2 (11), č. Kd4, Vc6, Ve8, Sg5, Sd5, Jb1, Je5, Pb5, b6 (9), mat 2. ťahom.

Téma Müllera je obsahom problému č. 78. Riešiteľom dlhodobej súťaže sa určite bude páčiť. Získate za ňu 2 body, ak správne riešenie pošlete do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, Centrum II 1419 B1/D32, 018 41 Dubnica nad Váhom.


Riešenie problému č. 75 (Dobruský) z 9. 2. 1984: 1.Da8! hrozí 2.De8 a 3.Dg6 mat, 1...J:a8 2.Sg7 (alebo Sh8) a 3.Jg6 mat, 1...S:a8 2.V:f4+ K:e5 3.Jg6 mat, 1...S:e4 2.Se6+ K:e5 3.Da1 mat (3 body). Po obrane 1...J:a8 k cieľu vedie 2.Sg7, ale tiež 2.Sh8 a 3.Ve5 mat. Za objavenie tohto duálu udeľujeme 1 bod, takže celkove bolo možné získať 4 body. Niektorí riešitelia uviedli nesprávne 1.Db7?, čo viazne na 1...Jd7 2.D:d5 J:f8! a mat 3. ťahom nevychádza. –MC–


Vzad <<  >> Vpred