Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(9. 2. 1984)


Problém č. 75

Jan Dobruský

Světozor 1878









Mat 3. ťahom (9–6)



Kontrolná notácia: b. Kh4, Da6, Ve4, Sa2, Se5, Jf8, Pc5, d6, f2 (9), č. Kf5, Sd5, Jb6, Pb5, f3, f4 (6), mat 3. ťahom.

Problémom č. 75 predstavujeme jedného zo zakladateľov českej školy úlohovej. Svoj talent uplatnil hlavne v troj- a štvor-ťahových úlohách. Do súťaže získate 3 body, ak pošlete správne riešenie do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, Centrum II 1419 B1/D32, 018 41 Dubnica nad Váhom.


Riešenie problému č. 70 (Ševčík) z 30. 12. 1983: 1.h6 Sg8 2.Sc4 Ka1 3.S:g8 Jg4 4.h7 Jf6 5.h8V a vyhrá (5.h8D?? pat).

Riešenie problému č. 71 (Ojanen) z 5. 1. 1984: 1.Jf6! hrozí 2.Db5, Dh5 a Jg4 mat, 1...S:d7, d3, f3 2.J:d7, Db2, Dh2 mat. Riešenie poslalo 60 riešiteľov, z nich dvaja nesprávne.

Riešenie problému č. 72 (Schiffmann) z 19. 1. 1984: 1.Sg1! hrozí 2.f4 mat, 1...d:e4, D:e4, J:e4 2.f3, D:f6, Da1 mat — 2 body. Niektorí riešitelia uvádzali i 1.Da7?, ktoré však nevychádza po obrane 1...d:e4!, strhávame im 1 bod. –MC–


Vzad <<  >> Vpred