Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(5. 1. 1984)


Problém č. 71

Antti G. Ojanen

Suomen Shakki 1914

Mat 2. ťahom (6–5)Kontrolná notácia: b. Ke7, De2, Jd5, Pb4, d7, e4 (6), č. Ke5, Se8, Pd4, f4, f7 (5), mat 2. ťahom.

Problémom fínskeho autora otvárame dlhodobú riešiteľskú súťaž, počas ktorej bude uverejnených 14 problémov.

Zúčastniť sa jej môžu jednotlivci i kolektívy. Riešenie je však treba poslať vždy do 12 dní od vydania čísla novín, v ktorom je problém uverejnený, na adresu: Marian Cyprian, C II 1419 B1/D32, 018 41 Dubnica nad Váhom.

V riešení úloh treba uviesť úvodník (prvý ťah bieleho, vytvárajúci hrozbu matu či tempa), obrany čierneho v 1., 2. a v ďalších ťahoch, ako i maty bieleho po obranách. V riešení štúdií treba uviesť všetky ťahy až do vyjasnenej pozície spĺňajúcej výzvu. Za správne a úplné vyriešenie dvojťahovej úlohy možno získať 2 body, trojťahovej 3 body, štvor- a viac-ťahovej 4 body, štúdie 5 bodov. Za objavenie vedľajšieho riešenia (iného, ako uvádza autor problému) možno získať počet bodov ako za intenciu (hlavné riešenie). Za objavenie duálu (dvoch či viac matov po obrane čierneho) a za dôkaz neriešiteľnosti či nelegálnosti (nemožnosti) uvedenej pozície na diagrame možno získať po 1 bode navyše.

Súťaž bude pre jednotlivcov z okresu Považská Bystrica preborom okresu pre rok 1984, pričom najlepší piati riešitelia sa súčasne kvalifikujú do súťaže v riešení na čas, ktorá sa uskutoční v apríli 1985 v rámci II. stupňa majstrovstiev ČSSR.

Riešitelia, ktorí správne vyriešia 10 problémov, získajú III. výkonnostnú triedu v riešení šachových problémov.

Odmenení budú 5 riešitelia s najvyšším počtom bodov a tiež budú vylosovaní 5 riešitelia z tých, ktorí správne vyriešili aspoň 4 problémy. –MC–


Vzad <<  >> Vpred