Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(19. 1. 1984)


Problém č. 72

Israel A. Schiffmann

British Chess Federation 1927

Mat 2. ťahom (9–10)Kontrolná notácia: b. Ka8, Da6, Vc5, Vg4, Sh2, Jd2, Pb4, e4, f2 (9), č. Kd4, Dg6, Sd1, Sf8, Jc3, Pb5, d3, d5, f6, f7 (10), mat 2. ťahom.

Väzba a batéria – prvky, ktoré sú obsiahnuté v 2. probléme dlhodobej riešiteľskej súťaže. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II 1419 B1/D32, 018 41 Dubnica nad Váhom. Za riešenie úlohy môžete získať 2 body v dlhodobej šachovej súťaži.

Upozorňujeme riešiteľov súťaže, že III. výkonnostnú triedu v riešení máte možnosť získať za správne vyriešenie 10 šachových problémov v hociktorej dlhodobej súťaži v rámci šachových rubrík našej tlače.


Pre informáciu uvádzame riešiteľov z nášho okresu, ktorí k 1. 1. 1984 získali III. VT

Š. Bielik, Š. Belák, Š. Capák, P. Kolek (Pov. Bystrica), P. Bombek, J. Drha, Eduard, Milan a Tibor Porubanovci, Ing. B. Samuhel, J. Tomanička (Dubnica), M. Hanták, Ing. Š. Svetský, J. Ševčík (Nová Dubnica), J. Horváth, MUDr. J. Vrbacký (Lúky pod Makytou), P. Lukáč (Lazy pod Makytou), M. Buček (Mikušovce), J. Malinovský (Beluša), L. Plšek (Pov. Podhradie), Eman a Marián Polákovci (Lysá pod Makytou), J. Cíbik, P. Boško (Lednické Rovne), J. Slemenský (Lednica), M. Staňo (Horná Poruba), P. Podmanický (Púchov), Anton a Augustín Gajdošovci (Košeca) a R. Hošták (Orlové).

Riešitelia M. Cyprian (Dubnica) a M. Cerulík (Nová Dubnica) získali I. VT.

II., I. triedu a titul KM je možné získať v celoročnej súťaži časopisu Československý šach – v jeho prílohe Šachové umění. –MC–


Vzad <<  >> Vpred