Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(2. 2. 1984)


Problém č. 74

Viktor I. Čepižnyj

Šachmaty v SSSR 1978

Mat 2. ťahom (8–3)Kontrolná notácia: b. Kb2, Df8, Vd2, Vd3, Sa7, Sf3, Jh2, Je2 (8), č. Ke1, Ve3, Sa4 (3), mat 2. ťahom.

Za správne riešenie 4. problému dlhodobej súťaže môžete získať 2 body, podmienkou je však zaslať riešenie do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II 1419 B1/D32, 018 41 Dubnica n. Váhom.


Vzad <<  >> Vpred