Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(16. 2. 1984)


Problém č. 76

Samuel Loyd

London Era 13.1.1861

Mat 5. ťahom (8–10)Kontrolná notácia: b. Kh5, Vb5, Ve2, Ja1, Jh3, Pb2, c2, g3 (8), č. Kh1, Vc8, Sd8, Ja8, Pa3, b6, b7, e3, f7, h7 (10), mat 5. ťahom.

Nebolo šachového žánru, v ktorom by americký skladateľ S. Loyd (žil v rokoch 1841-1911) nezanechal myšlienky a to štýlom sebe tak vlastným a neopakovateľným. Prvotná originalita – to bolo krédo, ktoré sprevádzalo jeho tvorbu. Dôkazom je i 5-ťahová logická úloha.

Jej riešenie pošlite do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, Centrum II 1419 B1/D32, 018 41 Dubnica nad Váhom. Môžete získať 4 body do súťaže.


Riešenie problému č. 73 (Goldstein) z 22. 1. 1984: 1.e4! hrozí 2.Dd5 mat, 1...Je7, Se6 2.Sc7, Dc7 mat, po obrane 1...Jf6 ide 2.e5 mat, to sú základné ťahy Alechinovej obrany (2 body). –MC–


Vzad <<  >> Vpred