Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(8.12.1995)


Problém č. 2890 – originál

Stanislav Hudák, Topoľovka

Mat 2. ťahom


Problém č. 2891 – originál

Miroslav Brada, Zvolen

Mat 3. ťahomRecipročná zámena

Po dvojťažke so známou témou nasleduje trojťažka obsahujúca zdanlivé hry 1...Jh3 2.Je4 a 3.Jf2 mat, 1...Je4 2.Jh3 a 3.Jf2 mat, ktoré sa v riešení "zrecipročnia". Riešenia oboch problémov pošlite do 18 dní na adresu NP-magazínu, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme štyrmi číslami časopisu Pat a mat (17-20). (Kontrolná notácia diagramov: 2890 b. Ka8 Db8 Jd6 Jh6 Pc2 e3 (6), č. Kd5 Pc5 (2), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2891 b. Kg2 Vd2 Sg6 Jf3 Jg5 Pd3 e5 f6 h5 h6 (10), č. Kg4 Jf2 Pf4 (3), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.)

* Časopisy za riešenia problémov č. 2878 a 2879 vyhrávajú: Hedviga Dobrovičová, Tatranská 2, 040 01 Košice, Ivo Lebloch, Perečínska 1863/22, 066 01 Humenné a Matej Roszkoš, Nová 16, 931 01 Šamorín.

Riešenie problému č. 2884 (Vicén): 1. zvodnosť 1.Df6? hrozí 2.Je6 mat, 1...D:d7(Dc7), Dd5, d5, V:c4 2.Ve4, Jb5, D:e5, Jb3 mat, 1...J:c4!, 2. zvodnosť 1.Dg1? hrozí 2.Vd3 a Ve4 mat, 1...Vc:e3, Ve:e3, D:f3, V:c4 2.Sb2, Je6, Jb5, J:b3 mat, 1...J:c4!, riešenie 1.Sb2 hrozí 2.Vd3 mat, 1...Ve:e3, D:f3, J:c4 2.d:e3, Jb5, Jb3 mat. Rozličné prvé ťahy vedú k zámenám funkcií ťahov Sb2, Je6 a k jednej zámene matu.

Riešenie problému č. 2885 (Formánek): a) 1.Dd8 Sf5 2.Vf6 Sd7 mat, 1.Je2 Sf5 2.De7 Vf8 mat, b) 1.Df8 Vd7 2.Vd6 Sf7 mat, 1.Je2 Vd7 2.De7 Vd8 mat. K tomuto problému sa ešte vrátime po pripomienkach riešiteľov. Vedľajšie riešenie a oprava.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude v piatok 15. decembra t. r. od 18. hod. v Dome kultúry Ružinov. (-kh)


* * *

Majster sveta PCA

Najrýchlejšie víťazstvo zaznamenal Kasparov (ako čierny) s Anandom v 13. partii finálového zápasu: 1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 c:d4 4.J:d5 Jf6 5.Jc3 g6 6.Se3 Sg7 7.Dd2 Jc6 8.f3 0-0 9.Sc4 Sd7 10.h4 h5 11.Sb3 Vc8 12.J:c6!? b:c6 13.Sh6 c5 14.Sc4 Db6 15.S:g7 K:g7 16.b3 Se6 17.Jd5 S:d5 18.e:d5 e5! 19.d:e6 e.p.?! d5 20.Se2 c4 21.c3? (nevyhnutné bolo 21.Vd1) 21...Vce8 22.b:c4 V:e6 23.Kf1 Vfe8 24.Sd3 d:c4 25.S:c4 Je4! a biely sa vzdal, lebo po 26.f:e4 Vf6+ 27.Ke1 V:e4+ 28.Se2 Df2+ 29.Kd1 V:e2! 30.D:e2 Vd6+ stráca dámu.


Vzad <<  >> Vpred