Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(15.12.1995)


 

Problém č. 2892 – originál

Miroslav Brada, Zvolen

Mat 2. ťahom


Problém č. 2893 – originál

Zoltán Vicén

Stará Bystrica

Samomat 3. ťahomPäť zvodností

K cieľu v dvojťažke nevedú prvé ťahy 1.Sc4, Sg4, Dd1, Df1, Jf7? – ide teda "len" o zvodnosti, ale významné a spojené zámenami matov. Samomat obsahuje dva varianty (po 1...f:e4, f4) končiace sa modelovými matmi. Riešenia oboch problémov pošlite do 18 dní na adresu NP-magazínu, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme štyrmi číslami časopisu Pat a mat (17-20). (Kontrolná notácia diagramov: 2892 b. Ke3 Dh1 Vd5 Vf5 Sb8 Se2 Jg8 Jh8 Pc6 d7 g6 h5 (12), č. Ke6 Ve5 Pd6 e4 f6 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2893 b. Kg2 Db1 Vc1 Vc8 Sa8 Sd2 Jb3 Jh2 Pe4 (9), č. Kc4 Sc5 Jc3 Pb4 b5 f5 (6), biely začne a donúti čierneho dať mat bielemu kráľovi najneskôr tretím ťahom.)

* Časopisy za riešenia problémov č. 2880 a 2881 vyhrávajú: Zuzana Brtáňová, 962 04 Kriváň 433, Ivan Striež, Okružná 4, 974 01 Banská Bystrica a Pavol Vlček, 023 35 Ochodnica 558.

Riešenie problému č. 2886 (Ložek): Zdanlivé hry 1...V:d8, d5 2.J:d8, J:c5 mat, riešenie 1.J:d6 hrozí 2.g:f5 mat, 1...S:d6, e:d6, V:g4, Dh5, f:g4 2.Dd5, V:f6, Da2, V:e7, f5 mat. Voľná zámena variantov súca na pokus o konštrukčné zlepšenie.

Riešenie problému č. 2887 (Djablik): 1.Se5 tempo 1...f6 2.Sf4 Kf2,f1 3.Se3 mat, 1...f:e6 2.Vf4 K:h2 3.Vf1 mat. Vzájomné zaclonenie bielej veže a strelca je síce starým námetom, ale v prvotine ho treba oceniť známkou veľmi dobre...

* Turnaj v skladaní problémov (úloh aj štúdii) s použitím exokameňov ľubovoľného druhu vypísal vynikajúci pražský skladateľ a počítačový expert Václav Kotěšovec, ktorý oslávi svoju štyridsiatku 29.7.1996. Do tohto termínu treba posielať skladby na adresu jubilanta a zároveň rozhodcu, Krakovská 1, 110 00 Praha 1, Česko. Autori vyznamenaných skladieb dostanú pripravovanú knihu V. Kotěšovca "Mezi šachovnicí a počítačem". (-kh)


* * *

Korešpondenčný šach

10. číslo časopisu Šachprofil prinieslo dve zaujímavé správy z korešpondenčného šachu. Novým majstrom sveta sa stal Rus Michail Umanskij, keď zo 16 partií získal 13 bodov. Poradie na ďalších miestach zatiaľ nie je známe, lebo niekoľko partií sa ešte hrá. Na nedávnom kongrese ICCF (Svetovej organizácie korešpondenčného šachu) bol udelený titul veľmajstra známemu trnavskému šachistovi Aloisovi Lančovi. Zároveň získal titul medzinárodného majstra v korešpondenčnom šachu Ján Bulla z Bratislavy. Obom našim korešpondenčným hráčom srdečne blahoželáme!


Vzad <<  >> Vpred