Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(22.12.1995)


Problém č. 2894

Z. Labai a P. Gvozjdák

II. cena

Troll 1991-92

Mat 2. ťahom


 

 

Problém č. 2895 – originál

Ján Tazberík, Bratislava

Biely remizujeCyklus hrozieb a matov

Na vianočnú pohodu predkladáme našim riešiteľom zaujímavú dvojťažku slovenskej dvojice, odmenenú na nemeckom turnaji za peknú súhru hrozieb a matov dvoch zvodností (1.Jd2? hrozí 2.Vg3 mat, 1.Sc2? hrozí 2.Vd7 mat) a riešenia, ale aj ďalšiu originálnu štúdiu "navrátilca" Jána Tazberíka. Ide o náročnejšie dielo, takže riešitelia asi nebudú namietať proti prezradeniu úvodu: 1.c4 h2 2.Vc2+ Kg1 3.V:h2 K:h2 4.c5 Sa6! 5.Kf4!! (5.Kf6? Sc8 6.Ke5 Kg3! 7.Ke4 Kh4!! č. vyhrá) Sc8! 6.c6 Kg2 7.Ke4! – autor vo svojom podrobnom riešení uvádza ešte dvadsať ťahov... Riešenie dvojťažky a dokončenie riešenia štúdie (prípadne aj pripomienky k úvodu) pošlite do 18 dní na adresu NP-magazínu, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme štyrmi číslami časopisu Pat a mat (17-20). (Kontrolná notácia: 2894 b. Kg2 Dg1 Vb6 Vg7 Se4 Sh8 Jb7 Jf1 Pb3 e6 f4 f5 (12), č. Kd4 Va6 Sa2 Sa7 Jf2 Pb4 b5 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2895 b. Kg5 Vc1 Pc2 (3), č. Kg2 Sf1 Pe6 h3 (4), biely začne a vynúti remízu).

* Časopisy za riešenia problémov č. 2882 a 2883 vyhrávajú: Anton Bidleň, Třebíčska 22, 066 01 Humenné, Tibor Djablik, Kamence 1176/5, 024 04 Kysucké Nové Mesto a Peter Žilecký, 065 11 Nová Ľubovňa 42.

Riešenie problému č. 2888 (Ondrejka): Zdanlivé hry 1...Je5, Jb4, Ja5 2.Db3, Db3, Dd3 mat, riešenie 1.Df5 hrozí 2.Dd5 mat, 1...Je5, Jb4, J:e4, e6 2.De6, D:c5, Db5, Jd6 mat. Zámena hier s využitím poloväzby jazdcov.

Riešenie problému č. 2889 (Tazberík a Hlinka): 1.Vd8+ Kh7 2.Vd7+ K:h6 3.Vd6+ Kh7 4.Vd7 Kg6 (č. sa nevyhne vstupu na stĺpec g, g6 je najlepšie) 5.V:d3 J:d2! (5...g2 6.Vg3 J:d2 7.V:g4+! a 8.V:g2 remíza) 6.V:g3! (6.Vd6+? Kf7 7.K:g3 J:e4+ č. vyhrá) 6...J:e4 7.Vg2! (7.V:g4+? Kf5! 8.Vg1 Vh2 mat) 7...Jf2 (7...V:g2 pat) 8.Kg3 Je4+ 9.Kh4! Jf2 10.Kg3 Je4+ 11.Kh4 – opakovanie ťahov. Zaujímavá a živá štúdia s logickou kombináciou na "tému" matu, patu a pozičnej remízy.

* Veľmi prekvapujúci "ťah" priniesol novembrový kongres FIDE v Paríži: prezidentom sa stal dosiaľ v šachovom svete takmer neznámy Rus Kirsan Iljumžinov. V jeho programe je veľkorysý rozvoj a propagácia šachu, ale aj zmierenie Kasparova s Karpovom a zjednotenie súťaží o titul jediného majstra sveta. Keďže má za sebou významných sponzorov, zrejme sa mu podarí viac, ako jeho predchodcovi, Filipínčanovi Florenciovi Campomanesovi.

* Prvé novoročné stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude v piatok 5. januára od 18. hod. v Dome kultúry Ružinov. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred