Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(1.12.1995)


 

Problém č. 2888 – originál

Viliam Ondrejka, Rišňovce

Mat 2. ťahom


Problém č. 2889 – originál

Ján Tazberík a Michal Hlinka

Bratislava a Košice

Biely remizujeDva druhy remízy

Po 15-ročnej prestávke sa vracia ku kompozičnému šachu 37-ročný autor z Nitrianskeho okresu, a to dvojťažkou so zdanlivými hrami 1...Je5 (Jb3), Ja5 2.Db3, Dd3 mat. Štúdiu s námetom podľa titulku uverejnil prvý autor začiatkom 80. rokov v poľských Szahoch, dodatočne sa však ukázalo, že bola nekorektná. Teraz sa mu podarila oprava a s prispením druhého autora aj zlepšenie. Aby sme riešiteľom trochu pomohli, uvádzame "logický" úvod kombinácie: nejde ihneď 1.V:d3? g2! 2.Vg3 J:d2 3.V:g2 Jf3+ a čierny vyhrá, preto najprv 1.Vd8+ Kh7 2.Vd7+ K:h6 3.Vd6+ Kh7 4.Vd7+ Kg6 – a až teraz 5.V:d3! Riešenie dvojťažky a dokončenie riešenia štúdie pošlite do 18 dní na adresu NP-magazínu, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme štyrmi číslami časopisu Pat a mat (17-20). (Kontrolná notácia diagramov: 2888 b. Ka3 Df3 Vc7 Je8 Pa4 d2 e2 e4 (8), č. Kc4 Vc8 Sd8 Jc5 Jc6 Pd4 e7 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2889 b. Kh4 Vd5 Pd2 e4 h6 (5), č. Kh8 Va2 Jb3 Pd3 g3 g4 (6), biely začne a vynúti remízu).

* Časopisy za riešenia problémov č. 2876 a 2877 vyhrávajú: Milan Huba ml., Oravská Poruba – Diel 233, 027 54 Veličná, Ján Kozinka, Olivová 5, 917 05 Trnava-Modranka a Libuše Kulišková, Záhradnícka 1024, 907 01 Myjava.

Riešenie problému č. 2882 (Brada): Zdanlivé hry 1...e:d5 2.Jd7+ Kd6 3.Vf6 mat, 1...e:f5 2.Jf7+ Kf6 3.Vd6 mat, 1. riešenie 1.Sc4 hrozí 2.Jd7+ Kd6 3.Jf7 mat, 1...e:d5 2.Jd3+ J:d3 3.V:d5 mat, 1...e:f5 2.Kd7 a 3.Vde8 mat, 2. riešenie 1.Sg4 hrozí 2.Jf7+ Kf6 3.Jd7 mat, 1...e:d5 2.Kf7 a 3.Vfe8 mat, 1...e:f5 2.Jf3+ J:f3 3.V:f5 mat. Napriek symetrii vynikajúca trojfázová trojťažka s trojfázovou zámenou dvoch druhých ťahov bieleho a s hrozbovými paradoxmi. Autor sa už napevno zaradil medzi reprezentantov slovenského kompozičného šachu!

Riešenie problému č. 2883 (Vokál): Proti 1.Vf1? s hrozbou 2.Dh1 a 3.Da8 mat má čierny účinnú obranu 1...0-0! (resp. 2...0-0!), ale po správnom 1.0-0 už uvedená hrozba vyjde. Vtip je v tom, že biela rošáda dokazuje nevyhnutnosť premeny bieleho pešiaka h2 na dámu (keďže bez pohybu kráľa Dd1 nemohla z tohto poľa "vyliezť"), pričom sa musel "uhnúť" čierny kráľ. Ide teda o využitie známeho pravidla o vzájomnom vylučovaní rošád... (-kh)


Vzad <<  >> Vpred