Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(30. 12. 1983)


Problém č. 1011 – originál

Imrich Bandžuch, Spišská Nová Ves

Pomocný mat 1. ťahom (4–2)

žartovný problémKontrolná notácia: b. Ke1, Ve4, Vh1, Pf3 (4), č. Kd3, Pc3 (2), čierny začne a pomáha bielemu tak, aby mu ten dal prvým ťahom mat, žartovný problém!

Blížiaci sa posledný deň roka signalizuje vyhlásenie výsledkov minisúťaže na žartovné problémy. Spomedzi zaslaných skladieb bol najlepší problém na diagrame, mimochodom od jedného z výborných riešiteľov, ktorý sa nedávno prezentoval prvotinou v Nedeľnej Pravde. Riešenia zasielajte do 14 dní na adresu Redakcia Východoslovenských novín, Švermova 47, 042 66 Košice s poznámkou ŠACH pri adrese. Týmto problémom uzatvárame štvrťročnú riešiteľskú súťaž.


NOVÁ TÉMA V ŠTÚDIÁCH (2.)

Pôvodne zamýšľal autor témy určiť jednoznačné podmienky s nedeliteľnými článkami. To by však prinášalo príliš veľké problémy pre skladateľov. Preto je v téme povolená výnimka – jeden článok v štúdii môže byť deliteľný (rozoberateľný), ale len za určitých podmienok:

– ak sa časť článku zo začiatku a konca štúdie dá spojiť tak, že vznikne celý článok. Napr. článok č=2b+a, spojíme tri takéto články do reťaze: b1-b2-a1-b3-b4-a2-b5-b6-a3 a z riešenia štúdie by vznikol napr. nasledovný prípad: b1-a1-b2-b3-a2-b4-b5-a3-b6, kde sa časť článku b6 odopne a pripojí k časti b1 a a1 a tým vznikla uzavretá reťaz (písmená b znamenajú ťahy bielych kameňov okrem kráľa a písmená a znamenajú ťahy bieleho kráľa).

– posledný článok nemusí byť ukončený, ale nesmie byť iného druhu: napr. č=2b+a a reťaz môže vyzerať nasledovne: b1-b2-a1-b3-b4-a2-b5-b6 (nesmie byť na konci iba jedno b, v tomto prípade chýba do celého článku a3).

– podobne sa môžu články spájať aj z hlavných variantov riešenia štúdie. Napr. štúdia obsahuje tri varianty a každý z nich môže mať jeden i viac článkov, ktoré sa môžu spojiť.

Štúdie zložené na uvedenú tému sa ničím nelíšia od ostatných, sú len obohatené o rôzne závislosti a spĺňajú isté podmienky.


Vraciame sa pár slovami k minule vypísanej súťaži

Podľa uvedeného budú súťažiť dvojťažky, trojťažky a mnohoťažky. Štúdie uverejnené v roku 1984 v ŠO budú zahrnuté a hodnotené v Okruhovej súťaži, ktorá zahrňuje napr. rubriky v Zemědělských novinách, Průboji, Údere atď. Exoproblémy budú uverejňované nesúťažne a v obmedzenom množstve.


Všetkým skladateľom a riešiteľom!

Z dôvodov presnej evidencie žiadame všetkých skladateľov, ktorí mali uverejnené aspoň tri šachové skladby, aby žiadali o udelenie 3. VT na adrese: Ing. Jozef Havran, Sov. armády 9, 927 00 Šaľa.

Podobne všetci riešitelia, ktorí vyriešili aspoň 10 problémov, nech žiadajú o udelenie 3. VT na adrese: Ing. Josef Burda, E. Holuba 1/394, 736 01 Havířov, súčasne zasielajte aj svoj preukaz TJ.


Vzad <<  >> Vpred