Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(21.11.2007)Skladba č. 427Jan Berkovec

Náš rozhlas 1941

Mat 3. ťahom (5-8)Kontrolná notácia: b. Kb2 Da7 Sg4 Jc7 Jf7 (5), č. Kc6 Vg8 Jb3 Jb8 Pb4 d4 d5 h5 (8), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Český šachový skladateľ Jan Berkovec (29.1.1891 – 23. októbra 1945) bol autorom vyše 70 skladieb, temer výlučne trojťažiek s modelovými matmi, v poslednom období aj pomocných matov. V skladateľských súťažiach získal minimálne 8 vyznamenaní, z toho 5 cien (2 prvé), v Albumoch FIDE dosiahol 8 bodov.

Riešenie šachovej skladby: 1.Je6! hrozí 2.Je5+, 1...h:g4 2.K:b3 a 3.J:d4 mat, 1...V:g4 2.Jed8+ Kb5 3.Jd6 mat, 1...Ja6 2.J:d4+ J:d4 3.Sd7 mat. Elegantný úvodník a tri varianty s modelovými matmi (vedľajšie varianty nie sú uvedené).


Vzad <<  >> Vpred