Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(28.11.2007)Skladba č. 428Oswald Jarosz

Čestné uznanie

Tygodnik llustrowany 1913

Mat 2. ťahom (8-9)Kontrolná notácia: b. Kg2 Dh8 Vd1 Sc2 Ja4 Jg6 Pd4 f3 (8), č. Kd5 Db7 Jc6 Je6 Pb4 c4 d6 d7 f5 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Najlepší poľský šachový skladateľ na prelome 19. a 20. storočia Ignác Jaroszynski (zomrel počas I. svetovej vojny, používal pseudonym Oswald Jarosz) bol autorom okolo stovky skladieb, väčšinou dvojťažiek, ale aj trojťažiek. V skladateľských súťažiach získal niekoľko vyznamenaní. Bol redaktorom kompozičnej časti časopisu Tygodnik Szachowy.

Riešenie šachovej skladby: 1.Da8! tempo a séria matov, čiastočne s využitím poloväzby Db7-Jc6. Duály, ktoré v takých tempovkách hrozia, sú obmedzené na minimum (napr. 1...Db6 2.J:b6, Je7 mat).


Vzad <<  >> Vpred