Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(5.12.2007)Skladba č. 429Waclaw Potempski

I. cena

Kurier Warszawski 1894

Mat 3. ťahom (7-6)Kontrolná notácia: b. Kb1 Da3 Vd3 Sf5 Jf4 Pb4 g2 (7), č. Ke5 Jh7 Pa4 b2 f6 f7 (6), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Poľský šachový skladateľ Waclaw Potempski (1871 – 1929) bol autorom 67 skladieb, predovšetkým dvojťažiek a trojťažiek, pričom sa venoval najmä skladbám s modelovými matmi. Časť z jeho tvorby bola uverejnená posmrtne roku 1946. V skladateľských súťažiach získal 8 vyznamenaní, z toho 4 ceny (dve prvé).

Riešenie šachovej skladby: 1.Vd4 tempo 1...K:d4 2.D:b2+ Kc4 3.Sd3 mat, 1...K:f5 2.Df3! a 3.Vd5 mat, 1...Jg5 2.Vd5+ K:f4 3.g3 mat (1...Jf8 2.Dd3). Tri modelové maty, z toho jeden po blokovaní poľa (g5).


Vzad <<  >> Vpred