Vzad <<  >> Vpred

Šach

(17. 1. 1980)


Problém č. 4

Milan Bednár, Kurima

originál pre PN

Mat 2. ťahom (6-2)V dnešnom prvom origináli pre naše noviny je spracovaná moderná téma - téma hrozbových paradoxov. Treba si všimnúť zvodnosti 1.Se4? A 1...Ke6! a 1.Sc4? B 1...Kc6!

Riešenie zašlite do 15 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima č. 160, okres Bardejov. Jedného riešiteľa odmeníme knihou.


Správne riešenie problému č. 1 Mikan: 1.Sd5! tempo 1...Kb5, Jb5, J ľub. 2.J:c3, Sb3, Sc6 (mat). Tri modelové maty od donedávna najlepšieho českého skladateľa modelových matov. Pre začiatočníkov uvádzame, že modelový mat je taký, keď každé pole okolo kráľa drží jedna figúra.


Túto úlohu vyriešili

I. Bandžuch (Spišské Vlachy), F. Bednár, A. Hricek, Ing. J. Lukáč, J. Sorád (Kurima), I. Dzuriš, S. Škerlík, Ing. J. Petraško, A. Kráľ, P. Pollák, Ing. B. Tkáč, V. Kaščák, J. Vašuta (Bardejov), P. Durst (Vyšné Hágy), Č. Bára, J. Švarc (Třebíč), F. Česek (Kobyly), M. Cyprian (Dubnica n. Váhom), J. Brodzák, M. Sliva (Zborov), J. Podubinský (Kurima), Ing. B. Formánek, CSc., Ing. J. Brabec, CSc. (Bratislava), J. Lacko (Prešov), Ing. J. Karel (Praha), A. Šumpelová (Jaroměřice), J. Valuška (Zvolen), A. Mikula (Richvald), M. Jurič (Zborov), V. Bednár (Hodonín) a M. Kvočka (Tročany). Knihu vyhráva za vyriešenie prvej úlohy Andrej Kráľ, Hurbanova 1/205, Bardejov.

Stav riešiteľskej súťaže uverejníme po 6. kole.


Vzad <<  >> Vpred