Vzad <<  >> Vpred

Šach

(24. 1. 1980)


Problém č. 5

Ján Golha, Vráble

originál pre PN

Mat 2. ťahom (13-9)V tejto skladbe od mladého slovenského autora treba si všimnúť zvodnosti 1.Jg5? a 1.f4?

Pripomíname, že riešenie tohto problému treba zaslať do 15 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima č. 160, okr. Bardejov.


Správne riešenie šachového problému č. 2 Rinck: 1.Sd4! hrozí 2.Jf7 mat, 1...Dc1+ (nejde 1.D:d4 pre 2.Jf5+ a výhra). 2.Ke2 Dc7 (jediné spoľahlivé krytie matu. Po 2...Kg5 alebo 2...Df4 ide 3.Se3+ a výhra). 3.Se3+ Kg7 4.Je8+ a výhra. Je tu aj jedna pekná zvodnosť, na ktorú niektorí riešitelia doplatili, pretože udali to ako riešenie. 1.Se3+? Kg7 2.Sd4+ D:d4 3.Jf5+ Kf6! 4.J:d4 Ke5 a remíza, pretože čierny získa jednu figúru.

Zo správnych riešiteľov 2. problému sme vyžrebovali jedného výhercu knihy, ktorým je Jaroslav Vašuta, Čapajevova 26, 085 01 Bardejov.


Vzad <<  >> Vpred