Vzad <<  >> Vpred

Šach

(14. 2. 1980)


Problém č. 8

Ján Valuška, Zvolen

originál pre PN

Mat 2. ťahom (6-2)Kontrolná notácia. Biely: Kd2, De7, Je5, Pc4, c6, e4 (6). Čierny: Kd4, Pd5 (2). Táto riešiteľská úloha je od mladého autora, jedného zo šiestich majstrov športu na Slovensku v kompozičnom šachu. Treba si všimnúť zdanlivé hry: 1...d:c4, d:e4 2.Jf3, Dd6 mat a riešenie?

Svoje riešenie zašlite do 15 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160, okres Bardejov. Jedného výhercu odmeníme knihou.


Riešenie problému č. 5 Golha: 1.Jg5? hrozí 2.De6 mat, 1...Vf7 "A", Jd2 "B" 2.b:c4, Jc3 mat, 1...Ve7!, 1.f4? hrozí 2.Ve5 mat, 1...g5 "A", Vf7 "B" 2.Jf6, b:c4 mat, 1...Ve7!, Rieši: 1.e3! hrozí 2.Vd4 mat, 1...Jd2 "A", g5 "B" 2.Jc3, Jf6 mat. Je to téma na cyklické striedanie obranných motívov OM-32-32. Kto chce vidieť krásu úlohy, nech si to ešte raz prehrá.

Tento problém vyriešilo 26 riešiteľov, z ktorých sme vyžrebovali výhercu knižnej ceny a je ním Jozef Čopák, Gorlická F/6, Bardejov.


Vzad <<  >> Vpred