Vzad <<  >> Vpred

Šach

(6. 3. 1980)


Problém č. 11

Eva Šmalíková, Praha

originál pre PN

Mat 2. ťahom (6-4)V tomto príklade vidíme, že aj ženy sa venujú kompozičnému šachu. Ináč je to najkrajšia originálna práca, ktorá doteraz vyšla v našich novinách. Upozorňujeme riešiteľov, že je to predposledná úloha našej riešiteľskej súťaže. Svoje riešenie zašlite do 15 dní Milanovi Bednárovi, Kurima č. 160, okres Bardejov.

Správne riešenie problému č. 8 od autora J. Valušku je nasledovné: 1.Jd3! tempo 1...d:c4, d:c4, K:c4 2.De5, Dc5, Db4 mat. Je to spracovanie zámeny dvoch matov.

Tento problém správne vyriešilo 23 riešiteľov, z ktorých knižnú cenu vyhráva Marian Cyprian z Dubnice nad Váhom.


Vzad <<  >> Vpred