Vzad <<  >> Vpred

Šach

(14. 3. 1980)


Problém č. 12

Hermann Matisons

I.-II. cena

Šachmatnyj listok 1927

remíza (2-4)V tejto poslednej úlohe našej dlhodobej riešiteľskej súťaže predkladáme trochu ťažšiu úlohu a sme zvedaví, koľkým sa táto štúdia podarí vyriešiť. Ešte prezradíme, že jasná remíza je už po 8. ťahu.

Správne riešenie problému č. 9 od autorov J. Švarca a Ing. J. Karela je takéto: 1.Dg4! hrozí 2.Dc4 mat, 1...K:c5 2.b4+ Kd5 3.c4 mat, 1...d:c5 2.c4+ Kd6 3.e8J mat, 1...e4 2.Dg5+ Kd4 3.Jb5 mat. V probléme sú spracované tri pekné modelové maty.

Tento problém správne vyriešilo 15 riešiteľov, z ktorých sme vyžrebovali výhercu knižnej ceny a je ním Stanislav Škerlík, Bardejov, Komenského K/2.


Vzad <<  >> Vpred