Vzad <<  >> Vpred

Šach

(21. 2. 1980)


Problém č. 9

Ján Švarc, Třebíč a Ing. Jaroslav Karel, Praha

Zemědělské noviny 23.9.1974

Mat 3. ťahom (9-5)Obidvaja českí skladatelia sú nám už známi, pretože riešia v našich novinách a okrem toho prezradíme, že Ing. J. Karel je vedúci šachovej rubriky v Zemědělských novinách a Ján Švarc v jihlavskej Jiskre.

Riešenie zašlite do 15 dní na už známu adresu M. Bednára.


Správne riešenie problému č. 6 Taraba: A: 1.Ke2! tempo 1...e:d5, e:f6 2.Jg6, Jc6 mat, B: 1.Jfe2! tempo 1...e:d5, e:f6 2.Vd5, Jg6 mat, C: 1.Jde2! tempo 1...e:d5, e:f6 2.Vd5, Jg6 mat. Problém bol spracovaný na trojnásobnú cyklickú recipročnú zámenu matov.

Správne ho vyriešilo 27 riešiteľov, z ktorých sme vylosovali výhercu knihy a je ním Ing. Július Lukáč z Kurimy. V súťaži je zatiaľ zapojených 38 riešiteľov.


Stav riešiteľskej súťaže po 6. kole je nasledovný

Ing. J. Brabec, CSc. (Bratislava), F. Bednár, A. Hricek, Ing. J. Lukáč (Kurima), I. Dzuriš, S. Škerlík, Ing. B. Tkáč, J. Vašuta, J. Petraško, P. Pollák (Bardejov), M. Cyprian (Dubnica), J. Brodzák, M. Sliva (Zborov), F. Česek (Kobyly), Ing. J. Karel (Praha), Ján Švarc (Třebíč) a A. Šumpelová (Jaroměřice) po 18 bodov, I. Bandžuch (Sp. Vlachy) 16 bodov, P. Durst (V. Hágy), A. Kráľ (Bardejov), M. Kvočka (Tročany), M. Jurič (Zborov), J. Valuška (Zvolen) po 14 bodov, A. Mikula (Richvald) 12 bodov, V. Lazúr (Bartošovce), J. Marcinčin (Zborov) po 10 bodov, J. Čopák (Bardejov), K. Skurka (Zborov), V. Bednár (Hodonín) po 6 bodov, J. Dučák, I. Kiss (Kežmarok), V. Kaščák (Bardejov), J. Sorád, J. Podubinský (Kurima), J. Majerčák (Sp. Belá) po 4 body, O. Havir (Bardejov), Jozef Švarc (České Budějovice), J. Lacko (Prešov) po 2 body.


Vzad <<  >> Vpred