Vzad <<  >> Vpred

Šach

(31. 1. 1980)


Problém č. 6

Ing. Jozef Taraba

Čestné uznanie

L'Italia Scacchistica 1972

Mat 2. ťahom (8-4)

b) Vd1 na c1

c) Vf1 na g1Tento problém je tzv. trojník, kde v každej pozícii A, B, C, je jedno riešenie, čiže spolu tri riešenia, za ktoré možno dostať 6 bodov.

Riešenie zašlite do 15 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima č. 160.


Správne riešenie problému č. 3 Amelung: 1.h:g6! en passant 1...K:h5, g4 2.V:h7, V:h7 mat. En passant preto, lebo posledný ťah čierneho musel byť g7-g5. Iný ťah nebol možný. Aj na tejto nezvyklej skladbe zakolísalo pár riešiteľov a stratili dva body v dlhodobej riešiteľskej súťaži. Tento problém vyriešilo 27 súťažiacich, z ktorých sme vyžrebovali výhercu knihy a je ním Ing. Boris Tkáč, Komenského D/3, Bardejov.


Vzad <<  >> Vpred