Vzad <<  >> Vpred

Šach

(7. 2. 1980)


Problém č. 7

Ing. Juraj Brabec

Čs. šach 1964

Mat 2. ťahom (8-4)Kontrolná notácia. Biely: Kh3, Da1, Vd8, Vf7, Sc8, Jb6, Pb2, d3 (8). Čierny: Ke5, Je3, Pd5, f5 (4). V tomto probléme je treba si všimnúť zvodnosti 1.Dc1? a 1.Dg1?

Správne riešenie pošlite do 15 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160, okres Bardejov.


Riešenie problému č. 4 Bednár: 1.Vd1! tempo; 1...Ke6 "a", Kc6 "b" 2.Sc4 "A", Se4 "B" mat. V tomto veľmi jednoduchom probléme je spracovaná tzv. Banného téma, kde základ spočíva v tom, že na zvodnosti "A" a "B" idú vyvrátenia "a" a "b" a v riešení na obrany "a" a "b" idú maty "B" a "A", čiže zámena ťahov.

Tento problém správne vyriešilo 30 riešiteľov, z ktorých sme vylosovali výhercu knižnej odmeny a je ním Jozef Petraško, SEŠ, Bardejov.


Vzad <<  >> Vpred