Vzad <<  >> Vpred

Šach

(21. 12. 1979)


Problém č. 1

Ing. Ilja Mikan

Stráž lidu 3.12.1949

Mat 2. ťahom (5-4)Na žiadosť viacerých čitateľov sme zaradili do našich novín riešiteľskú súťaž pre šachistov. Po tejto úvodnej dvojťažke uverejníme ďalších 11 úloh na riešenie.

Vždy po každom kole odmeníme knihou jedného úspešného riešiteľa a pekné ceny čakajú aj na troch najúspešnejších riešiteľov po konečnom vyhodnotení súťaže.

Riešenie každej úlohy treba zaslať do 15 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima č. 160, okr. Bardejov, ktorý riešiteľskú súťaž vedie. Želáme vám veľa úspechov v súťaži a ponúkame prvú úlohu.


Vzad <<  >> Vpred