Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie Dr. Eugen Büchler

(5.9.1948)


Problém č. 163

Vratislav Miltner, Praha

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (5+11)


Problém č. 164

Dr. Eugen Büchler, Bratislava

z knižky Šachisti jubilujú

Mat 2. ťahom (7+10)Kontrolná notácia: 163: b. Ka8 De4 Sh8 Pf6 Pg6 (5), č. Kg8 Vd3 Sa2 Jd4 Jb3 Pc7 Pe6 Ph6 Pe3 Pf3 Pf2 (11) – trojťažka, 164: b. Ke7 Dg1 Ve4 Sb3 Jd8 Pe3 Pg2 (7), č. Kf5 Vh1 Sh7 Jg3 Jd1 Pc6 Pg6 Pd5 Pg5 Pa4 (10) – dvojťažka.


Naše riešiteľské súťaže

Riešenie treba zaslať do 14 dní od uverejnenia na adresu našej redakcie (Bratislava, ul. Nár. povstania 4c) s označením "šach". Mená riešiteľov uverejníme. Riešitelia sa zúčastnia našej štvrťročnej a permanentnej riešiteľskej súťaže o knižné ceny. Vo štvrťročnej súťaži dostanú traja najlepší riešitelia úloh v našej šachovej rubrike do 30. sept. 1948 uverejnených šachové knihy. V rámci permanentnej riešiteľskej súťaže získa každý riešiteľ cenu, ktorý dosiahne 100 bodov. Po dosiahnutí 100 bodov sa bodovanie znova začína. Za správne a úplne rozlúštenie dvojťažky priznávame 2 body (nestačí kľúčový ťah, aspoň tematické varianty a cenné hry treba rozviesť), za trojťažku 3 body, za štvorťažku 4 body atď. Za preukaz vedľajšieho riešenia, neriešiteľnosti, nepôvodnosti pripíšeme k dobru toľko bodov, koľko za riešenie, v predpoklade, že riešiteľ nájde autorovu intenciu: za chybný duál 1 bod.


Úlohový turnaj Práce

Dve najlepšie pôvodné trojťažky a dve najlepšie pôvodné dvojťažky, uverejnené v druhom polroku 1948 v našej šachovej rubrike, odmeníme cenami po 300 a 200 Kčs. Okrem toho udelíme po 2 čestné uznania s knižnými cenami. Rozhodca turnaja je Dr. E. Büchler. Rozsudok bude uverejnený vo februári 1949.


Naše dnešné úlohy

Č. 163 je pracou našim čitateľom už dobre známeho úspešného skladateľa s dobrým strategickým motívom. Č. 164 je "zjednodušený Stocchi" s čistými matmi v tematických variantoch asi modelovým matom. Úloha bola v autorovej knižke Šachisti jubilujú R, vydanej z príležitosti XX. jubilejného sjazdu čs. šachistov, venovaná všetkým účastníkom sjazdu. V rámci sjazdovej úlohárskej akadémie autor vo svojej prednáške "O slovenskej dvojťažke" o. i. aj túto úlohu predviedol ako základný vzor slovenskej dvojťažky.

Slovenska dvojťažka je charakterizovane myšlienkovým obsahom (idea) z modernej tematiky, podávaná v ekonomickom spracovaní s relatívne čistými matmi. Defícia Dr. E. Büchlera v prednáške na Úlohárskej akadémii.)


Riešenie problému č. 151 (Kögel): 1.S:d5! hr. 2.Dg7+ (2.Da7+) a 3.Da7 mat (3.Dg7 mat), 1...S:c3 2.Da7+ atď., 1...S:e3 2.Dg7+ atď., 1...Sb7 2.Jf5+ atď.

Riešenie problému č. 152 (Miltner): 1.Vd8! hr. 2.Dg8 mat, 1...Jf8 2.Jce7 mat, 1...Jfe5 2.Jge7 mat.


Správne vyriešenie zaslali

Ján Baník, Ružomberok, Krištof Bolgár, Bratislava, Jozef Bován, Humenné, Anton Fulla, Ružomberok, Jozef Gaján, Levoča (len č. 152), Ing. C. Viliam Jerz, Petržalka, Štefan Kokodič, Trenčín, Filip Kögel, Lechovice, Jozef Linder, Hájniky, B. Majkel, Bratislava, Gustáv Pekár, Rim. Seč, Mikuláš Pechy, Spišská Nová Ves (len č. 152), Aurel Petrášek, Nitra, Vladimír Poruben, Liptovský Sv. Mikuláš, Jozef Považan, Horná Ves (aj č. 149 a 150), František Prášil, Kopráš, Gejza Reiprich, Kremnica, Daniel Rokošinyi, Liptovský Sv. Mikuláš (len č. 152), Ladislav Tarkay, Zlaté Moravce, František Ungváry, Bratislava, Martin Viskok, Handlová (len č. 152), Alexander Weinberger, Bratislava, Michal Zeleňák, Levoča (len č. 152), Štefan Žikavský, Skýcov (len č. 151).


XX. jubilejný sjazd čs. šachistov skončený

Dňa 1. septembra bola dohraná posledná partia preboru Republiky medzi Richterom a Foltysom, ktorá sa skončila víťazstvom predošlého a sjazd bol v poludňajších hodinách skončený bleskovým turnajom a rozdelením cien víťazom jednotlivých turnajov. Večer, po skončení jubilejného sjazdu, majster Šajtar predviedol simultánnu hru proti 14 hráčom, z ktorých v rekordnom čase 1,5 hodiny 11 porazil, s 2 remizoval a 1 partiu prehral. Remizovali s majstrom Kováč a Ivan a vyhral D. J. Schmidt. V turnaji o prebor Republiky otázka preborníctva nebola vyriešená, pretože 2 majstri: Richter a Zita vyhrali I. a II. cenu rovnakým počtom bodov, takže títo dvaja musia ešte sohrať užší zápas medzi sebou o titul preborníka.

Majster Slovenska, Dr. Ujtelky, ktorý len o pol boda má menej než prví dvaja a ktorý získal v tomto turnaji titul majstra ÚJČS, vyhral III. cenu s 10 bodmi, čo je veľký úspech slovenského šachu. Aj v náhradnom majstrovskom turnaji triumfoval slovenský šach, nakoľko zo 16 účastníkov len 3 boli Slováci a jeden z týchto, Edmund Kozma z Prešova, vyhral v tomto silne obsadenom turnaji I. cenu a titul šachového majstra. Obidva majstrovské tituly vyhrali teda Slováci.

V treťom turnaji, v ktorom víťaz dostane titul majstra: v hlavnom turnaji, bratislavský Kozma vyhral III. cenu, kým I. a II. cenu vyhrali v mŕtvej súťaži Filip z Prahy a Hoffmann z Ašu rovnakým počtom bodov a o titul majstra musia ešte vybojovať užší zápas medzi sebou. Aj vo vedľajšom turnaji A, v ktorom sa zúčastnili iba hráči I. triedy, dosiahlo Slovensko prenikajúci úspech: vo víťaznej skupine I. až III. cenu vyhral Dr. Nemec, Bratislava, spolu s 2 ďalšími hráčmi.


Vzad <<  >> Vpred