Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie Dr. Eugen Büchler

(29.8.1948)


Problém č. 161

Miloš Maryško, Zlatá Olešnice

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (6+12)


Problém č. 162

Gejza Reiprich, Kremnica

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (5+7)Kontrolná notácia: 161: b. Ka1 Db2 Se8 Sf8 Jf5 Pd7 (6), č. Kd8 Va8 Va7 Jg6 Pc7 Pg7 Pc6 Pd6 Pe5 Pe3 Pg3 Pa2 (12) – trojťažka, 162: b. Ke6 Vh3 Sc5 Jh2 Jg1 (5), č. Kf4 Vc2 Jf1 Pe4 Ph4 Pf2 Pg2 (7) – dvojťažka.


Naše riešiteľské súťaže

Riešenie treba zaslať do 14 dní od uverejnenia na adresu našej redakcie (Bratislava, ul. Nár. povstania 4c) s označením "šach". Mená riešiteľov uverejníme. Riešitelia sa zúčastnia našej štvrťročnej a permanentnej riešiteľskej súťaže o knižné ceny. Vo štvrťročnej súťaži dostanú traja najlepší riešitelia úloh v našej šachovej rubrike do 30. sept. 1948 uverejnených šachové knihy. V rámci permanentnej riešiteľskej súťaže získa každý riešiteľ cenu, ktorý dosiahne 100 bodov. Po dosiahnutí 100 bodov sa bodovanie znova začína. Za správne a úplne rozlúštenie dvojťažky priznávame 2 body (nestačí kľúčový ťah, aspoň tematické varianty a cenné hry treba rozviesť), za trojťažku 3 body, za štvorťažku 4 body atď. Za preukaz vedľajšieho riešenia, neriešiteľnosti, nepôvodnosti pripíšeme k dobru toľko bodov, koľko za riešenie, v predpoklade, že riešiteľ nájde autorovu intenciu: za chybný duál 1 bod.


Úlohový turnaj Práce

Dve najlepšie pôvodné trojťažky a dve najlepšie pôvodné dvojťažky, uverejnené v druhom polroku 1948 v našej šachovej rubrike, odmeníme cenami po 300 a 200 Kčs. Okrem toho udelíme po 2 čestné uznania s knižnými cenami. Rozhodca turnaja je Dr. E. Büchler. Rozsudok bude uverejnený vo februári 1949.


Riešenie problému č. 149 (Kögel): 1.Je1! Kd5 2.D:f6 Kc5 3.De5 mat, resp. 2...Ke4 3.De6 mat, 2...e5 3.Dc6 mat, 2...c3 3.Dd4 mat, 1...c3 2.Dd3 c2 3.Jf3 mat, resp. 2...f5 3.Dd4 mat, 1...f5 2.Dg7+ a 3.Dd4 mat.

Riešenie problému č. 150 (Reiprich): 1.Ja3! 2.Db2, resp. 2.Da5 a 2.Dc4 mat. (Dve podarené tempovky.)


Správne vyriešenia zaslali

Jozef Bován, Humenné, Ján Dluhoš, Holumnica (len č. 150), Anton Fulla, Ružomberok, Jozef Gaján, Levoča (len č. 150), Ing. C. Viliam Jerz, Petržalka, Štefan Kokodič, Trenčín, Filip Kögel, Lechovice, Jozef Linde r, Hájniky, B. Majkel, Bratislava, MUDr. František Ollé, Kláštor p. Zn. (len č. 150), Jozef Poljak, Chrenovec (len č. 150), Mikuláš Pechy, Spiš. *ka Nova Ves (len č. 150), Aurel Petrášek, Nitra, Gustáv Pekár, Rim. Seč, František Prášil, Kopráš, Vladimír Poruben, Lipt. Sv. Mikuláš, Gejza Reiprich, Kremnica, Daniel Rokošinyi, Lipt. Sv. Mikuláš, Ladislav Tarkay, Zlaté Moravce, František Ungváry, Bratislava, Martin Viskok. Handlová (len t. 150), Alexander Weinberger, Bratislava, Štefan Žikavský, Skýcov.


Majstrovstva ČSR a sjazdové turnaje

Majstrovské turnaje v rámci XX. jubilejného celoštátneho sjazdu čs. šachistov v Bratislave pokračovali aj v druhý týždeň sjazdu pri nezmenšenom záujme obecenstva, ktoré denne preplňuje veľkú prízemnú dvoranu bratislavskej univerzity.

V majstrovskom turnaji o prehor Republiky pri dohrávaní prerušených partií vedúci Dr. Ujtelky úspešne dokončil svoju vybranú koncovku z VIII. kola s Podgorným a zabezpečil si vedenie turnaja polbodovým náskokom pred Foltysom a Richterom, ktorí po VIII. stretnutí mali. rovnako 5 a pol boda. Tento nadaný bratislavsky hráč je prijemným prekvapením preboru. Ešte ani majstrovsky titul nemá, napriek tomu v minulo ročnom medzinárodnom turnaji v Tepliciach Šanove vyhral III. cenu pred všetkými domácimi účastníkmi o na jar tohto roku vyhral majstrovstvo Slovenska, že však aj v prebore Republiky bude na čele pred takým matadorom a víťazom medzinárodných turnajov, ako Foltys a majstrami s veľkou medzinárodnou rutinou ako Kottnauer, Zita, Šajtar, Louma a Richter, toto je pre každého prekvapením.

A v IX. stretnutí pokračoval Dr. Ujtelky v sérii víťazstiev a výhrou nad Ing. Olexom zvýšil svoj náskok na celý bod, získajúc tým svoj 7. bod. Túto partiu vyhral Dr. Ujtelky v prekrásnom štýle. Obidvaja jeho konkurenti: Foltys a Richter len remizovali so svojimi súpermi, a to Foltys ako čierny musel sa spokojiť a nerozhodným výsledkom v partii s Kottnauerom, kým Richter s bielymi figúrkami remizoval so Zitom. Dr. Kračmar zaznamenal svoju prvú výhru s najmladším účastníkom turnaja s Alsterom. Podgorný vyhral s Potúčkom a Šefc prehral s Loumom. Roháček mal dámu proti obom vežám Dr. Floriána a partia sa skončila nerozhodne. Šajtar vyhral s Fichtlom. Stav turnaja o prebor Republiky po IX. stretnutí: Dr. Ujtelky 7, Foltys, Louma, Richter a Šajtar 6, Zita 5 a pol, Kottnauer a Podgorny 5, Alster 4 a pol, Dr. Florián 4, Fichtl, Ing. Olexa a Roháček 3 a pol, Potúček 2 a pol, Šefc a Dr. Kračmar 2.

V náhradnom majstrovskom turnaji v IX. stretnutí Ing. Krylov efektným záverom vyhral, keď majstrovi Engelovi zahlásil 5-ťahový mat. Majster Krtička porazil Tikovského, Bárta vyhral s ml. Stulíkom, kpt. Grgutič prehral s Karolom Urbancom. Ostatné partie boli prerušené. Vedúci Kozma z Prešova remizoval so svojim rovnako vedúcim konkurentom Choděrom.

V hlavnom turnaji Hofman z Aši porazil pražského Dr. Votočka, práve tak, ako Filip Ivanču a obidvaja títo víťazi vedú turnaj rovnako 9 bodmi. Szirmai porazil Dr. Novotného, Kučera Delmára a Rosenblatt Holása. Ančin prehral so Suchánkom. Remízou sa skončili partie Šimoni-Vránek, Kozma II.-Koska a Lauda-Záruba.

Vo víťaznej skupine vedľajšieho A-turnaja Dr. Nemec porazil Chrásteka, Vykydal Dr. Bolečka a Thún Maráka. Partie Džavík-Šuman a Kohlík-Langer boli prerušené. Vedú po II. stretnutí: Dr. Nemec a Vykydal 2 bodmi. Vo víťaznej skupine vedľajšieho B-turnaja Kříž porazil Čausova a Gonda remizoval so Šoltésom. Prof. Chvojková prerušila s Biberlom v lepšej pozícii a Harvančík prerušil svoju partiu so Suchým. Okrem týchto turnajov, ktoré stúpia už do štádia vyvrcholenia, hra sa aj turnaj pre útechu, za účasti tých hráčov vedľajšieho turnaja B, ktorým sa nepodarilo prebojovať sa do víťaznej skupiny.


Nová šachová kniha

Práve vyšla chutná šachova knižočka: "Šachisti jubilujú" z príležitosti XX. jubilejného sjazdu. Obsahuje o. i. celý dejinný prehľad všetkých sjazdov od r. 1905, tabuľky dvojíc pre šachové turnaje atď. Cena 30 Kčs. Objednať možno prostredníctvom našej redakcie alebo u SŠS.


Filatelisti

Nezmeškajte navštíviť XX. jubilejný sjazd, kde dostanete vkusné pohľadnice šachové s nálepkami a šachovou príležitostnou pečiatkou sjazdového poštového úradu!


Šachisti

Vybavujte svoju korešpondenciu použitím šachových pohľadníc a objednajte si šachové nálepky. Propagujete tým šach a podporujete sjazdový fond. Pri objednaní 100 pohľadníc s nálepkami je cena 1 pohľadnice a nálepky Kčs 1.50. Objednať možno u SŠS.


Vzad <<  >> Vpred