Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie Dr. Eugen Büchler

(25.7.1948)


Problém č. 151

Filip Kögel, Lechovice

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (7+7)


Problém č. 152

Vratislav Miltner, Praha

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (12+8)Kontrolná notácia: 151: b. Kd1 Dd7 Sf7 Jc3 Je3 Pa3 Pg3 (7), č. Kd4 Sa6 Sd2 Pd6 Pa5 Pd5 Pd3 (7) – trojťažka, 152: b. Kd1 Dh8 Vg8 Va6 Sb5 Jc8 Jg6 Pd6 Pf5 Pb4 Pc3 Pd3 (12), č. Kd5 Db6 Sa8 Sg1 Jd7 Jf3 Pf6 Pg5 (8) – dvojťažka.


Naše riešiteľské súťaže

Riešenie treba zaslať do 14 dní od uverejnenia na adresu našej redakcie (Bratislava, ul. Nár. povstania 4c) s označením "šach". Mená riešiteľov uverejníme. Riešitelia sa zúčastnia našej štvrťročnej a permanentnej riešiteľskej súťaže o knižné ceny. Vo štvrťročnej súťaži dostanú traja najlepší riešitelia úloh v našej šachovej rubrike do 30. sept. 1948 uverejnených šachové knihy. V rámci permanentnej riešiteľskej súťaže získa každý riešiteľ cenu, ktorý dosiahne 100 bodov. Po dosiahnutí 100 bodov sa bodovanie znova začína. Za správne a úplne rozlúštenie dvojťažky priznávame 2 body (nestačí kľúčový ťah, aspoň tematické varianty a cenné hry treba rozviesť), za trojťažku 3 body, za štvorťažku 4 body atď. Za preukaz vedľajšieho riešenia, neriešiteľnosti, nepôvodnosti pripíšeme k dobru toľko bodov, koľko za riešenie, v predpoklade, že riešiteľ nájde autorovu intenciu: za chybný duál 1 bod.


Úlohový turnaj Práce

Dve najlepšie pôvodné trojťažky a dve najlepšie pôvodné dvojťažky, uverejnené v druhom polroku 1948 v našej šachovej rubrike, odmeníme cenami po 300 a 200 Kčs. Okrem toho udelíme po 2 čestné uznania s knižnými cenami. Rozhodca turnaja je Dr. E. Büchler. Rozsudok bude uverejnený vo februári 1949.


Vzad <<  >> Vpred