Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie Dr. Eugen Büchler

(17.10.1948)


Problém č. 175

Miloš Sečkár, Trenčín

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (5+3)


Problém č. 176

Rudolf Svoboda, Praha

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8+4)Kontrolná notácia: 175: b. Kf6 Sg7 Jf8 Jh7 Pf5 (5), č. Kg8 Sh5 Ph6 (3) – trojťažka, 176: b. Ke6 Sc7 Jb4 Jb2 Pb6 Pa4 Pe3 Pd2 (8), č. Kc5 Ja5 Pb7 Pb3 (4) – dvojťažka.


Naše riešiteľské súťaže

Riešenie treba zaslať do 14 dní od uverejnenia na adresu našej redakcie (Bratislava, ul. Nár. povstania 4c) s označením "šach". Mená riešiteľov uverejníme. Riešitelia sa zúčastnia našej štvrťročnej a permanentnej riešiteľskej súťaže o knižné ceny. Vo štvrťročnej súťaži dostanú traja najlepší riešitelia úloh v našej šachovej rubrike do 31. dec. 1948 uverejnených šachové knihy. V rámci permanentnej riešiteľskej súťaže získa každý riešiteľ cenu, ktorý dosiahne 100 bodov. Po dosiahnutí 100 bodov sa bodovanie znova začína. Za správne a úplne rozlúštenie dvojťažky priznávame 2 body (nestačí kľúčový ťah, aspoň tematické varianty a cenné hry treba rozviesť), za trojťažku 3 body, za štvorťažku 4 body atď. Za preukaz vedľajšieho riešenia, neriešiteľnosti, nepôvodnosti pripíšeme k dobru toľko bodov, koľko za riešenie, v predpoklade, že riešiteľ nájde autorovu intenciu: za chybný duál 1 bod.


Úlohový turnaj Práce

Dve najlepšie pôvodné trojťažky a dve najlepšie pôvodné dvojťažky, uverejnené v druhom polroku 1948 v našej šachovej rubrike, odmeníme cenami po 300 a 200 Kčs. Okrem toho udelíme po 2 čestné uznania s knižnými cenami. Rozhodca turnaja je Dr. E. Büchler. Rozsudok bude uverejnený vo februári 1949.


Naše dnešné originály

sú podarene drobnosti. Č. 175 je "tempovka", t. j. založená na povinnosti ťahu. Úvodník ničím nehrozí a úspech bieleho sa zakladá na nevýhode čierneho, že musí ťahať. Č. 176 znázorňuje myšlienku zastavenia podľa s determinačnou hrou č. jazdca a obsahuje 1 zámenu matu. Obidve úlohy patria do kategórie "Meredithov". (Meredith je označenie pre úlohy, v ktorých počet bielych a čiernych kameňov nepresahuje spolu 12.)


Riešenie problému č. 163 (Miltner): 1.De5! hrozí 2.Sg7 a 3.f7 mat, 1...Jd4~ 2.D:e6+ atď., 1...Jb3~ 2.f7+ atď., 1...Kf8 2.D:c7 atď.

Riešenie problému č. 164 (Dr. Büchler): 1.Jf7! hrozí 2.Jd6 mat. 1...K:e4 2.Sc2 mat, 1...J:e4 2.g4 mat, 1...d:e4 2.Se6 mat.


Správne vyriešenie zaslali

Ján Baník, Ružomberok, Krištof Bolgár, Bratislava, Jozef Bován, Humenné, Ján Dluhoš, Holumnica, Anton Fulla, Ružomberok, Anton Hajduk, Michalovce, Juraj Hajduk, Michalovce, František Hritz, Košice, Alexander Heinrich, Jasov, Ing. C. Viliam Jerz, Bratislava-Petržalka, Štefan Kokodič, Trenčín, Filip Kögel, Lechovice, Jozef Linder, Hájniky, B. Majkel, Bratislava, Jozef Mušuka, Humenné, Gustáv Pekár, Rim. Seč, Aurel Petrášek, Nitra, Jozef Poliak, Chrenovec (len č. 163), Vladimír Poruben, Liptovský Sv. Mikuláš, Jozef Považan, Horná Ves, Jozef Rada, Ml. Boleslav, Daniel Rokošinyi, Liptovský Sv. Mikuláš, Ladislav Tarkay, Zlaté Moravce, Ľudovít Ugrocký, Bratislava, František Ungváry, Bratislava, František Veselý, Trenčín, Martin Viskok, Handlová, M. Zeleňák, Levoča, Štefan Žikavský, Skýcov.


Vzad <<  >> Vpred