Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie Dr. Eugen Büchler

(12.9.1948)


Problém č. 165

Vratislav Miltner, Praha

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (7+7)


Problém č. 166

Anton Fulla, Ružomberok

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (10+11)Kontrolná notácia: 165: b. Ke2 Dg5 Vb8 Sa7 Pd5 Pb2 Pg2 (7), č. Kc4 Sh7 Sh2 Pd6 Pg6 Pe3 Pg3 (7) – trojťažka, 166: b. Kg1 Dc8 Vc4 Vf2 Sa5 Jb6 Je1 Pd5 Ph4 Pd3 (10), č. Ke3 Dg8 Ve7 Va4 Sc7 Sf1 Jd7 Pg7 Pd6 Pb4 Pg2 (11) – dvojťažka.


Naše riešiteľské súťaže

Riešenie treba zaslať do 14 dní od uverejnenia na adresu našej redakcie (Bratislava, ul. Nár. povstania 4c) s označením "šach". Mená riešiteľov uverejníme. Riešitelia sa zúčastnia našej štvrťročnej a permanentnej riešiteľskej súťaže o knižné ceny. Vo štvrťročnej súťaži dostanú traja najlepší riešitelia úloh v našej šachovej rubrike do 30. sept. 1948 uverejnených šachové knihy. V rámci permanentnej riešiteľskej súťaže získa každý riešiteľ cenu, ktorý dosiahne 100 bodov. Po dosiahnutí 100 bodov sa bodovanie znova začína. Za správne a úplne rozlúštenie dvojťažky priznávame 2 body (nestačí kľúčový ťah, aspoň tematické varianty a cenné hry treba rozviesť), za trojťažku 3 body, za štvorťažku 4 body atď. Za preukaz vedľajšieho riešenia, neriešiteľnosti, nepôvodnosti pripíšeme k dobru toľko bodov, koľko za riešenie, v predpoklade, že riešiteľ nájde autorovu intenciu: za chybný duál 1 bod.


Úlohový turnaj Práce

Dve najlepšie pôvodné trojťažky a dve najlepšie pôvodné dvojťažky, uverejnené v druhom polroku 1948 v našej šachovej rubrike, odmeníme cenami po 300 a 200 Kčs. Okrem toho udelíme po 2 čestné uznania s knižnými cenami. Rozhodca turnaja je Dr. E. Büchler. Rozsudok bude uverejnený vo februári 1949.


Riešenie problému č. 153 (Richter): 1.Ka3! hrozí 2.Dg6+ Kf3 3.Jd4 mat, poť. 2...K:e5 3.d4 mat, 1...Vf1 (Vf3) 2.V:e2+ a 3.d3 mat, 1...f3 2.Dg5 atď.

Riešenie problému č. 154 (Svoboda): 1.Jb5! hrozí 2.Jd6 mat. Tematické varianty: 1...Vc6 2.Sd5 mat, 1...Jac4 2.D:b7 mat, 1...e:f4 2.De7 mat. Vedľajšie riešenie 1.S:g8.


Správne vyriešenia zaslali

Ján Baník, Ružomberok, (aj v. r. 154), Krištof Bolgár, Bratislava, Jozef Bován, Humenné (aj v. r. 154), Ján Dluhoš, Holumnica (len č. 154), Anton Fulla, Ružomberok (aj v. r. 154), Ing. C. Viliam Jerz, Petržalka (aj v. r. 154), Štefan Kokodič, Trenčín (aj v. r. 154), Filip Kögel, Lechovice (aj v. r. 154), Jozef Linder, Hájniky (aj v. r. 154), Mikuláš Pechy, Prešov (len č. 154), Gustáv Pekár, Rim. Seč (aj v. r. 154), Aurel Petrášek, Nitra, Vladimír Poruben, Liptovský Sv. Mikuláš (aj v. r. 154), Jozef Považan, Horná Ves (len č. 154), František Prášil, Kopráš, Gejza Reiprich, Kremnica, Daniel Rokošinyi, Liptovský Sv. Mikuláš (len č. 154), Ladislav Tarkay, Zlaté Moravce, František Ungváry, Bratislava, Martin Viskok, Handlová, Štefan Žikavský, Skýcov.


Vzad <<  >> Vpred