Vzad << >> Vpred

ŠACH

(26.6.2008)


Skladba č. 3685 – originál

Jozef Barani, Harichovce

Pomocný mat 2. ťahom (3–6)

2 riešeniaKeď strelec cloní veži

Kontrolná notácia diagramu: b. Kb6 Sb7 Sf2 (3), č. Kh3 Vg2 Sf3 Pf7 g7 h2 (6), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho. Jedným z riešení je 1.Vg1 Se4 2.Sg2 Sf5 mat (modelový, lebo každé pole v okolí čierneho kráľa je buď blokované, alebo napadnuté jediným bielym kameňom). Druhé riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3681 (Hudák): 1. riešenie 1.Kf3 Jd5 2.Se4 (Ve4?) Jd4 mat, 2. riešenie 1.Kf4 Jd4 2.Ve4 (Se4?) Jd5 mat. Dva analogické modelové maty s antiduálmi v oboch riešeniach (nerealizovanými duálmi sú ťahy v zátvorke). – Vypísanú odmenu vyhráva Ing. Kvetoslav Kir, Volgogradská 177/1, 071 01 Michalovce.

● Predbežný výsledok skladateľskej súťaže trojťažiek Pravda 2006-2007: I.-II. cena ex aequo Emil Klemanič (Pezinok) a Peter Gvozdják (Bratislava) 3654 a Zoltán Labai (Veľký Kýr) 3622, 1. čestné uznanie Stanislav Vokál (Košice) 3596, 2. čestné uznanie Zoltán Labai 3640, 1. pochvalná zmienka Marián Šemrinec (Krompachy) 3599, 2. pochvalná zmienka Tibor Djablik (Kysucké Nové Mesto) 3633, 3. pochvalná zmienka Branislav Toth (Žilina). Rozhodcom bol Ladislav Salai (Martin). (kh)


Vzad << >> Vpred