Vzad << >> Vpred

ŠACH

(3.7.2008)


Skladba č. 3686 – originál

Ľudovít Lačný, Žiar nad Hronom

Mat 2. ťahom (10–9)Dve zvodnosti a riešenie

Kontrolná notácia diagramu: b. Kh1 Da6 Ve5 Vg6 Sc1 Sf1 Jb3 Pe4 e6 g3 (10), č. Kf3 Vd8 Jc3 Jd1 Pc4 d4 e7 f2 h4 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. Do obsahu patria aj zvodnosti 1.D:c4? (s hrozbou 2.Sg2 mat) a 1.Sh6? (2.Jd2 mat). Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3682 (Juříček): 1.Jc2 hrozí 2.Dd4 mat, 1...Jd5 2.D:c6 mat, 1...Jf5 2.J:e5 mat, 1...c5 2.Dd3 mat, 1...Vd5/Ve4 2.V:c3 mat, 1...Se3 2.Ja3 mat. Jednofázová dvojťažka so šiestimi matmi. Vypísanú odmenu vyhráva Ing. Boris Jakubec, Šupkova 46, 978 81 Podbrezová.

● Výkonná rada Slovenskej organizácie kompozičného šachu zvoláva na sobotu 16. augusta 2008 riadne Valné zhromaždenie SOKŠ, na ktorom sa môže zúčastniť každý člen organizácie. Zhromaždenie sa uskutoční v Exercičnom dome na Nám. 4. apríla 18 v Marianke pri Bratislave, so začiatkom o 13.30 h. Valné zhromaždenie bude súčasťou výročného stretnutia kompozičných šachistov, na ktorom sa od piatka do nedele uskutočnia rôzne akcie, vrátane súťaží, prednášok a diskusií. (kh)


Vzad << >> Vpred