Vzad << >> Vpred

ŠACH

(20.3.2008)


Skladba č. 3673 – originál

Jozef Barani, Harichovce

Pomocný mat 2. ťahom (2–8)

2 riešeniaSólo osamelej bielej dámy

Kontrolná notácia diagramu: b. Ke5 Da8 (2), č. Kf1 Dc6 Vc7 Vg2 Sb7 Ja3 Pe2 f2 (8), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho. Jedno z riešení je 1.Jc2 Da3 2.Ke1 Dc1 mat; druhé riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3669 (Hudák): 1. riešenie 1.K:b1 Sd4 2.Sc1 Sc2 mat, 2. riešenie 1.K:d1 Se3 2.Ve1 Jc3 mat. Dva modelové maty s využitím blokovania poľa strelcom, resp. vežou po predchádzajúcich "obetiach" bielych figúr. – Odmenu vyhráva Milan Svrček, Komorova 5, 038 61 Vrútky.

● Samomat č. 3664 (Šimko), ktorého riešenie sme uverejnili 14. februára, má predsa len pomerne závažný duál: po úvodných piatich ťahoch (1.Dh3+ Kg6 2.Dg4+ Kh7 3.Jf6+ Kh8 4.Dh5+ Kg7 5.Jde8+ Kf8) môže ísť (okrem 6.Dh8+ Ke7 7.Dg7+) aj 6.Sh6+ Ke7 7.Df7+, a ďalej ako v intencii (7...Kd8 8.Vc8+ K:c8 9.Dd7+ Kb8 10.Sf4+ Ka8 11.Je4 c3 12.Dc8+ Ka7 13.Va4+ Kb6 14.Sc7+ Kb5 15.Db7(Db8)+ K:a4 16.Jc5+ Ka3 17.Db2+ c:b2 mat). Za nájdenie nekorektnosti získava prémiu riešiteľ, ktorý ako jediný duál oznámil: Ing. Ladislav Krump, Lipová 8, 934 01 Levice. Podarí sa autorovi oprava? (kh)


Vzad << >> Vpred