Vzad << >> Vpred

ŠACH

(27.3.2008)


Skladba č. 3674 – originál

Stanislav Vokál, Košice

Mat 4. ťahom (9–5)Pozor, patová pasca!

Kontrolná notácia diagramu: b. Ka6 Vh4 Sc7 Pd4 f2 f3 g2 g6 h5 (9), č. Ka8 Pf4 f5 g7 h6 (5), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. Biely sa musí "vymotať" z patu, ale opatrne, aby sa doň opäť nezamotal. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3670 (Slesarenko a Gvozdják): Prvá zvodnosť 1.Se7? hrozí 2.De4 mat, 1...d5 2.Dh3 mat, vyvrátenie 1...d6!, druhá zvodnosť 1.c4? hrozí 2.Dg6 mat, 1...d6 2.Dh3 mat, 1...d5!, riešenie 1.Ke8 hrozí 2.D:d7 mat, 1...d5, d6 2.Dg6, De4 mat. Zámena dvoch matov (po obranách d5, d6) a jednej obrany (s matom Dh3), ale aj hrozbové paradoxy, keď obrany d5, d6 vo zvodnostiach znemožňujú a v riešení umožňujú maty Dg6, De4. Táto nenápadná ale dôvtipná dvojťažka sa dostala do Albumu FIDE 1998-2000. – Vypísanú odmenu vyhráva Ing. Marian Slavkay, Kozmonautov 13, 048 01 Rožňava.

● Tri najlepšie slovenské šachistky podľa súčasne platného rejtingu: IM Zuzana Hagarová 2401, GM Eva Repková 2381, GM Regina Pokorná 2354.

● Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach bude zajtra (v piatok 28. marca) od 18. do 21. h v Dome kultúry Ružinov. (kh)


Vzad << >> Vpred