Vzad << >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(18. 10. 1997)


Problém č. 1668

Miroslav Brada, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (7+6)


Problém č. 1669

Miroslav Brada, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (9+11)Kontrolná notácia: 1668: b. Kh8, Dh1, Ve4, Ve6, Sa1, Jd2, Pb4 (7), č. Kd5, Sh2, Ja4, Jb2, Pe7, g3 (6) – mat 2. ťahom, 1669: b. Kg8, Df8, Sd7, Jb8, Jf3, Pe2, f2, f6, g4 (9), č. Ke4, Sa8, Sc7, Ja6, Jh8, Pb5, c2, d5, e5, f4, g6 (11) – mat 3. ťahom.

Nádejný 22–ročný bratislavský vysokoškolák Miroslav Brada (nar. 6. 8. 1975) predvádza v úspornej dvojťažke č. 1668 Kissovu tému. Ide o špeciálny cyklus prvých ťahov a matov s nasledujúcou "písmenovou" schémou: zvodnosť 1.A? (nezáleží, či je spojená s hrozbou, alebo tempom), 1...a 2.B mat, 1...b 2.C mat – riešenie 1.B!, 1...a 2.C mat, 1...b 2.A mat. Výborná je aj trojťažka č. 1669, obsahujúca okrem dvoch tematických zvodností aj zdanlivú hru 1...d4 2.Jg5+ Kd5 3.Se6 mat (modelový) s následnou zámenou tohto matu vo všetkých fázach.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 1649 (Petite) z 9. augusta 1997. 1.D:c4 hr. 2.D:c6+ S:c6 3.V:c6 mat, 1...Vg3(h2) 2.D:f4 a 3.D:d6 mat, 1...Vg4 2.De6 a 3.Dd7(e7, c8) mat, 1...Vg1(f2) 2.Db4! hr. 3.D:b6 mat, 2...Se3, b5 3.D:d6, Da5 mat, 1...Vg5 2.Sf6 a 3.Sd8 mat, 1...Vc5 2.Db5 a 3.D:b6(d7) mat, 1...V:c4 2.V:c4+ Sc6 3.V:c6 mat. Veža vždy prerušuje dráhu čiernym figúram – to sa dobre riešilo (Ing. J. Karel, Praha). Prekážanie nielen pri všetkých ťahoch čVg2, ale aj po 1...Vc5. Neprekáža ani neexistencia obrán na hrozby po tichých druhých ťahoch vo väčšine tematických hier (B. Moravčík, Banská Bystrica). Aj vzhľadom na bravúrne bránenie čVg2 čierny kapituloval, lebo ostatní jeho spoluhráči boli v pasívnom postavení (A. Kalita, Bratislava). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Ivan Havalda, Chrobákova 4, 841 02 Bratislava.

Riešenie problému č. 1650 (Cuppini) zo 16. augusta 1997. Zvodnosť 1.Da2? (A) hr. 2.Vb6 (B) mat, 1...Sb5 2.V:b5 mat, viazne na 1...b5! Zvodnosť 1.Vb6? (B) hr. 2.Da2 (A) mat, viazne na 1...Sa3! Zvodnosť 1.Ve3? hr. 2.e:f5 mat, 1...S:e4, Je5 2.Da2 (A), J:f8 mat, viazne na 1...S:e3! Rieši 1.Dc8 hr. 2.J:f8 mat, 1...S:d7, J:d7, Dd1 2.Vb6 (B), f8J, e:f5 mat. Dobrý kompilát cenných klasických motívov (väzba a batéria) a bohatej škály zámeny funkcií ťahov, škoda preplnenej pozície (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Anton Kalita, Klimkovičova 2, 841 01 Bratislava.


Vzad << >> Vpred