Vzad << >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(13. 12. 1997)


Problém č. 1684

Lev Ulanov, Lotyšsko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (11+13)


Problém č. 1685

Emil Klemanič, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (11+6)Kontrolná notácia: 1684: b. Ka6, Db4, Vd8, Sf2, Sg8, Jb1, Jf7, Pc2, f5, g3, g4 (11), č. Ke4, Dh6, Sb2, Sb3, Jc1, Jc4, Pa4, b6, d3, e2, e6, f3, g6 (13) – mat 2. ťahom, 1685: b. Kh5, Dc2, Va5, Vc7, Sc1, Sg4, Jc8, Jf4, Pb4, f3, h6 (11), č. Ke5, Sb5, Jd6, Pc3, e3, h7 (6) – mat 2. ťahom.

V oboch dnešných pôvodných dvojťažkách si všimnite aj tematickú zvodnosť. V č. 1684 možno objaviť zámenu obrán a vo výbornom č. 1685 dokonca Lačného tému.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50 Sk.

Riešenie problému č. 1666 (Ďačuk) z 11. októbra 1997. Zvodnosť 1.Dg8? hr. 2.e7 mat, 1...D:f5, D:c6 2.Vc5 (A), Se4 (B) mat, viazne na 1...Vg1! Zvodnosť 1.Da8? hr. 2.Vc5 (A) mat, 1...D:f5, D:c6, De4+, J:a8 2.V:b6, D:c6, S:e4 (B), d8D mat, viazne na 1...V:b4! Rieši 1.Dg5 hr. 2.Se4 (B) mat, 1...D:f5, D:c6, D:d2, J:g5 2.D:f5, S:h3, Vc5 (A), Jf4 mat. Syntéza viacerých tém vo výbornom uskutočnení (A. Kalita, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1667 (Chocholouš) z 11. októbra 1997. 1.Jd4 hr. 2.Df3+ K:d4 3.Df4 mat (modelový) a ešte štyri takéto maty: 1...Je6 2.Jc6 a 3.Sd2 mat, 1...Kf4 2.Sd6+ Kg5 3.Jf3 mat, 2...Ke3 3.Jf5 mat, 1...K:d4 2.De2 a 3.c3 mat. Päť nádherných modelových matov na štyroch rôznych poliach šachovnice (O. Janák a J. Minarovič, Trnava). Aj keď už storočná, ale duchom stále svieža skladba. Je vidieť, že bola v českej kuchyni pripravená výborným kuchárom (A. Kalita, Bratislava). Päť modelových matov po jemnej hre bieleho, keď ešte autori vážili pozíciu lekárnickými váhami (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 3 body.

Riešenie problému č. 1668 (Brada) z 18. októbra 1997. Zvodnosť 1.Dd1? (A) hr. 2.Dh5 mat, 1...Jc4 (a), J:d1 (b), Jd3 2.J:c4 (B), V4e5 (C), Db3 mat, viazne na 1...g2! Rieši 1.Jc4 (B) hr. 2.Je3 mat, 1...Jc4 (a), Jd1 (b), Sg1 2.V4e5 (C), D:d1 (A), Dh5 mat. Moderná dvojťažka, v ktorej cyklický posun hier má veľa spoločného s Lačného témou (A. Kalita, Bratislava). Technicky výborné a čisté spracovanie Kissovej témy s ďalšou zámenou funkcie ťahu (Dh5), ale už len avizovanie témy znižuje možnosť výberu prvých ťahov, a tak značne uľahčuje riešenie (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred