Vzad << >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(11. 10. 1997)


Problém č. 1666

Vasil Ďačuk, Ukrajina

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (11+8)


Problém č. 1667

Jiří Chocholouš, Česko

Světozor 1897

Mat 3. ťahom (7+6)Kontrolná notácia: 1666: b. Kh4, Dd8, Vc6, Sc7, Sf5, Jd2, Je2, Pb4, b5, d7, e6 (11), č. Kd5, Dc2, Vb1, Sa7, Jb6, Jh3, Pd4, f3 (8) – mat 2. ťahom, 1667: b. Ka1, Dg2, Sb4, Je2, Pc2, g4, h5 (7), č. Ke3, Jd8, Pd5, f6, f7, h6 (6) – mat 3. ťahom.

V pôvodnej modernej dvojťažke č. 1666 nájdete spracovanú okrem trojfázovej zámeny dvoch matov (dve zvodnosti a riešenie po obranách 1...D:f5 a 1...D:c6 v každej fáze) aj syntézu Dombrovskisovej a pseudo–leGrandovej témy. Storočná trojťažka č. 1667 od jedného z najvýznamnejších predstaviteľov českej školy úlohovej – Ing. Jiřího Chocholouša (9. 12. 1856 – 3. 9. 1930) – sa riešila v Pule za účasti 81 riešiteľov v súťaži OPEN: 1. R. Soffer (Izrael) 60/137, 2. R. Baier (Švajčiarsko) 60/158, 3. P. Murdzia (Poľsko) 60/174, 4. A. Zude (Nemecko) 58,5/168, 5. S. Rumiancev (Rusko) 58/151, 6. T. Wakashima (Japonsko) 58/178, 7. M. Dragoun (Česko) 57,5/179, 8. M. Pfannkuche (Nemecko) 55/179, 25. Ľ. Širáň 48,5/175, 33. P. Gvozdják 45/178, 37. M. Kolčák 44,5/178, 66. E. Klemanič 25/180 (všetci Slovensko), atď.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 1647 (Barnes) z 2. augusta 1997. Zdanlivé hry 1...e3, e:d3 2.D:h8, Df4 mat. Zvodnosť 1.De6? hr. 2.De4 mat, 1...e3, e:d3 2.Dd5, c3 mat, viazne na 1...Se5! Rieši 1.Dg6 hr. 2.D:e4 mat, 1...e3, e:d3 2.c3, D:d3 mat. Z–32–25 s jemnou motiváciou v súboji bielej dámy a čierneho pešiaka e4 (B. Moravčík, Banská Bystrica). Pekná trojfázová skladba (A. Kalita, Bratislava). Výborná trojfázová zámena dvoch matov s využitím blokovania polí e3 a d3 (O. Jančík a J. Minarovič, Trnava). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Zuzana Kartusková, Komenského 5/4, 052 01 Spišská Nová Ves.

Riešenie problému č. 1648 (Šaňšin) z 9. augusta 1997. Zvodnosť 1.Ke7? hr. 2.Dd6 (A) mat, 1...S:f5 2.J:a8 (B) mat, viazne na 1...V:f5! Zvodnosť1.Dc5? (C) hr. 2.J:a8 (B) mat, 1...V:f5 2.J:f6 (D) mat, viazne na 1...S:f5! Rieši 1.J:f6 hr. 2.J:a8 (D) mat, 1...S:f5, V:f5 2.Dd6 (A), Dc5 (C) mat. Zložitá kombinácia úvodníkových a hrozbových efektov je založená na motivačne pestrom odcláňaní bielych veží (B. Moravčík, Banská Bystrica). Letná oddychová zámena hier (A. Kalita, Bratislava). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Bohumil Moravčík, Tr. Hradca Králové 2, 974 00 Banská Bystrica.


Vzad << >> Vpred