Vzad << >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

( 4. 10. 1997)


Problém č. 1664

Vasyľ Markovcij, Ukrajina

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (10+5)


Problém č. 1665

John M. Rice, Veľká Británia

The Problemist 1997

Mat 3. ťahom (15+9)Kontrolná notácia: 1664: b. Ka3, Db2, Va4, Vc4, Sd3, Jc2, Jd8, Pa5, b4, d4 (10), č. Ka6, Pa7, b5, c5, d5 (5) – mat 2. ťahom, 1665: b. Kf1, Db1, Vd2, Vh4, Se3, Sg8, Jd1, Je7, Pa3, a4, c3, c5, d6, e4, g4 (15), č. Kc4, De6, Vc6, Sf6, Ja1, Jc7, Pa5, a7, d7 (9) – mat 3. ťahom.

V pôvodnej dvojťažke č. 1664 si okrem riešenia a dvoch pokusov všimnite aj zdanlivé hry 1...b:a4, b:c4, c:b4+, c:d4. Trojťažka č. 1665 sa riešila na 40. majstrovstvách sveta v riešení šachových skladieb v Pule. Kategória trojťažiek bola tvrdým orieškom pre naše družstvo, veď sme stratili z 30 možných bodov 20 (M. Kolčák nezískal ani bod). Máte si tak možnosť porovnať svoje sily s najlepšími riešiteľmi na svete, tých však navyše ohraničoval časový limit 60 minút na tri trojťažky, nehovoriac o psychologickom strese prostredia.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 1645 (Mirkailo) z 26. júla 1997. 1.b7 K:b7 2.Dd8! K:a7(a6) 3.Db6 mat, 1...S:b7 2.Db8 a 3.Db6 mat. Emotívna tempovka s výborným úvodníkom a niekoľkými pokusmi typu 1.Dh8? (B. Moravčík, Banská Bystrica). Kto je v núdzi, ťažko si pomôže, tak je to aj s čiernym kráľom a strelcom. Či bral pešiaka jeden, alebo druhý, vzájomne sa len zablokovali (A. Kalita, Bratislava). K cieľu vedie zamedzenie pohybu strelca a uvoľnenie poľa pre mat (O. Jančík a J. Minarovič, Trnava). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Peter Marczell, Cádrova 3, 831 01 Bratislava.

Riešenie problému č. 1646 (Hemala) z 2. augusta 1997. 1.Dd3 tempo, 1...Ka6, Ka8, Kc6 2.Jbd6, Jcd6, d8J mat. Výborný riešiteľ a posledný víťaz dlhodobej šachovej riešiteľskej súťaže v denníku Práca vytvoril peknú dvojťažku, v ktorej si zahrali traja jazdci (A. Kalita, Bratislava). Emotívne pôsobiaca analógia prvých dvoch variantov s antiduálom spolu s premenou na slabšiu figúru dávajú zabudnúť na neexistenciu čiernej protihry (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Ondrej Jančík, G. Dusíka 32, 917 00 Trnava.

* 22. majstrovstvá sveta v riešení šachových skladieb sa uskutočnia v rámci 41. svetového kongresu kompozičného šachu v Sankt Peterburgu 25. 7. – 1. 8. 1998. Prihlásiť sa možno už teraz na adrese: Jakov Vladimirov, Petrozavodskaja 17, kor. 2, kv. 157, 125502 Moskva A 502, Rusko.


Vzad << >> Vpred