Vzad << >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(26. 7. 1997)


Problém č. 1644

Pavol Novomeský, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (10+8)


Problém č. 1645

Dragoljub Mirkailo, Juhoslávia

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (5+2)Kontrolná notácia: 1644: b. Kb4, Vb5, Sd2, Se8, Jc4, Jh1, Pc2, c3, e2, h6 (10), č. Ke4, Dh3, Vf7, Sg3, Ja5, Jf2, Pe6, g4 (8) – mat 2. ťahom, 1645: b. Kg1, Dg8, Ja7, Jc4, Pb6 (5), č. Ka6, Sa8 (2) – mat 3. ťahom.

Ing. Pavol Novomeský (nar. 4. 5. 1945) z Bratislavy sa vracia k tvorbe po vyše desiatich rokov klasickou dvojťažkou č. 1644. Belehradský autor Dragoljub Mirkailo chce oddychovou trojťažkou č. 1645 potešiť hlavne zberateľov miniatúrok.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50 Sk.

Riešenie problému č. 1632 (Fomičev) zo 14. júna 1997. Zvodnosť 1.Sa6? hr. 2.Dc4 mat, 1...Kc6 2.Db5 mat, viazne na 1...Ke6! Zvodnosť 1.Vd8? hr. 2.Dc5 mat, 1...Kc6 2.Sb7 mat, viazne na 1...Jb6! Rieši 1.Vg6 hr. 2.Sb7 mat, 1...Kc6 2.Dc5 mat. Zámena hier i funkcie ťahu s celkom dobrými motivačnými prvkami, ale chýbajúcou čiernou obrannou hrou (B. Moravčík, Banská Bystrica). Pre účastníkov majstrovstiev Slovenska zahrievajúca skladba, majúca v každej fáze iba jeden variant (A. Kalita, Bratislava). Zámena väzby v hrozbe a vo variante (O. Jančík a J. Minarovič, Trnava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1633 (Didenko) z 14. júna 1997. 1.J:f4 e:d2 hr. 2.J:d3+ Kf6 3.Df7 mat (modelový), 1...K:f4 2.Df7+ (A) Ke5 3.Jc4 (B) mat (modelový), 2...Kg4 3.D:f3 mat, 1...V:f4 2.Jc4+ (B) Kf6 3.Df7 (A) mat (modelový), 2...Ke4 3.De6 mat, 1...g:f4 2.J:f3+ Kf6 3.Df7 mat (modelový), 1...g4(Se2) 2.De6+ K:f4 3.Df6(D:e4) mat, 1...Kf6 2.Df7+ Ke5 3.Jc4 mat. Trojťažka z českej kuchyne (A. Kalita, Bratislava). Okrem štyroch modelových matov ešte výmena druhých a tretích ťahov bieleho, ale aj priveľa nemodelových variantov, ktoré sa hodia na riešiteľskú súťaž, nie však veľmi na skladateľskú, kde prekážajú (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 3 body.

* Tretie medzinárodné majstrovstvá ČR v riešení šachových skladieb v Brne 21. júna 1997 za účasti 16 riešiteľov (5 zo Slovenska) vyhral M. Dragoun, keď získal 84 bodov za 203 minút. Poradie ďalších riešiteľov: 2. Z. Libiš 81,5/224, 3. M. Kolčák 78,5/250, 4. V. Buňka 73/245, 5. Ľ. Širáň 69,5/325, 6. B. Moravčík 66,5/250, 7. P. Gvozdják 65,5/337, 8. P. Kameník 60,5/355, 9. L. Ursta 54,5/337, 10. M. Svrček 52/327, atď.


Vzad << >> Vpred