Vzad << >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(19. 7. 1997)


Problém č. 1642

Viktor Vovnejko, Bielorusko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (7+5)


Problém č. 1643

Viktor Vovnejko, Bielorusko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (6+4)Kontrolná notácia: 1642: b. Ke6, Ve5, Vh4, Sc1, Jg5, Ph3, h6 (7), č. Kg6, Ve8, Jd2, Pe7, h7 (5) – mat 2. ťahom, 1643: b. Kc1, Vh1, Sc6, Jc8, Pa7, c5 (6), č. Ka8, Jh3, Pb7, g4 (4) – mat 3. ťahom.

V pôvodnej dvojťahovej mereditke č. 1642 od Viktora Vovnejka z Minska si všimnite aj tri zvodnosti, ktoré majú dvojité tematické vyvrátenia (syntéza Banného a Vladimirovovej témy). V trojťahovej desaťkameňovke č. 1643 možno objaviť tri modelové maty.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50 Sk.

Riešenie problému č. 1631 (Troickij) zo 7. júna 1997. Autorské riešenie: 1.Vb4 Dc8 2.Vb8! Dh3 3.Vh8! Jh4 4.V:h4! Dc8 5.Vh8! Db7 6.Vb8! a biely vyhrá, lebo získa dámu, ktorá nemá kam ustúpiť. Štúdia je, žiaľ, neriešiteľná: po 3...D:h8! biely nevyhrá: 4.Jg6+ Ke8! 5.J:h8 Jf4!! 6.Kh2 Jd3! 7.Kg3 J:b2! 8.Jg6 Jd1! a čierny remizuje, lebo k výhre nevedie 9.f3?! ani 9.f4?! Štúdia bola opravená už dávnejšie vynechaním čPf6, o čom sme nevedeli. Keďže podľa propozícií pri neriešiteľnosti autorom zamýšľané riešenie nebodujeme, 6 bodov získali iba dvaja riešitelia (Anton Bidleň z Humenného a Jozef Hemala z Jalovca), ktorí okrem autorom zamýšľaného riešenia uviedli aj dôkaz neriešiteľnosti. Úloha sa inak páčila, o čom svedčí aspoň jeden komentár z viacerých: Biela veža dôsledne prenasleduje čiernu dámu, až ju nakoniec vidličkou zlikviduje (MUDr. A. Brídzik, Humenné). Námietky pošlite na adresu redakcie najneskôr do 3 dní.

* Medzinárodný rozhodca FIDE, Ing. Bedrich Formánek z Bratislavy, vypracoval predbežný výsledok 42. medzinárodného skladateľského turnaja trojťažiek – Práca 1996. I. cena: Š. Sovík, č. 1571, II. cena: E. Klemanič, č. 1527, III. cena: Z. Labai, č. 1531, IV. cena: V. Didenko a S. Tkačenko, č. 1515, 1. čestné uznanie: J. Šťastný, č. 1569, 2. čestné uznanie: A. Postnikov, č. 1557, 3. čestné uznanie: I. Agapov, J. Gorbatenko a J. Fomičev, č. 1563, 4. čestné uznanie: K. Mlynka, č. 1573. Pochvalné zmienky (bez poradia): A. Močalkin, č. 1507, N. Kuligin, č. 1519, A. Onkoud, č. 1529 a J. Fomičev, č. 1579. Námietky proti tomuto výsledku pošlite najneskôr do 30. septembra 1997 na adresu redakcie. Po tomto termíne sa stáva výsledok definitívny.


Vzad << >> Vpred